«

»

kwi 16

Bogaty albo biedny – Po prostu różni mentalnie.


Bogaty albo biedny? Możesz być kim chcesz – to może być Twoja decyzja, jeżeli dasz sobie szansę na lepsze bogatsze życie, a wybór należy do Ciebie. Wystarczy, że przeprogramujesz swój schemat finansowy, na który składa się kombinacja Twoich myśli, uczuć i działań . Podobnie jak w przypadku komputera osobistego, zmieniając programowanie robisz pierwszy krok konieczny do zmiany wyników. I właśnie tutaj zdradzę Wam sekret skrywany przez ludzi bogatych jak można zmienić oprogramowanie swojego umysłu.

„Ćwiczenie i zarządzanie własnym umysłem jest najważniejszą umiejętnością, jaką możesz posiąść, jeśli chcesz osiągnąć szczęście i sukces.”

Jak można ćwiczyć swój umysł. Zacznij od obserwacji. Zauważ, jak Twój umysł systematycznie tworzy myśli,które nie pomagają Ci w osiągnięciu bogactwa i szczęścia. Kiedy rozpoznasz te osłabiające myśli, możesz zacząć świadomie je zastępować takimi, które Cię wzmacniają.Gdzie możesz znaleźć takie wzmacniające myśli? Tutaj,

 

Zapraszam do lektury.
Jeśli nie wiedzie Ci się tak, jakbyś sobie życzył, znaczy to tylko tyle, że czegoś nie wiesz. Większość ludzi bogatych myśli w bardzo podobny sposób. To nie jest ścisła reguła, ale na ogół zarówno ludzie bogaci, jak i biedni myślą w określony, całkiem inny sposób, a ich różne sposoby myślenia decydują o ich działaniach, a zatem także o ich dokonaniach.Gdybyś myślał tak, jak myślą ludzie bogaci, i robił to, co oni robią, czy sądzisz, że też mógłbyś stać się bogaty? Ludzie bogaci faktycznie myślą inaczej niż biedni. Trzeba uświadomić sobie, że nasze własne myśli nie pozwalają nam się wzbogacić. Trzeba nauczyć się kilku skutecznych technik i strategii takiej przebudowy struktury myślenia, żeby była podobna do tej, jaką posiadają ludzie bogaci. Po pierwsze, robimy postanowienie osiągnięcia sukcesu i nastawiamy się na wygraną. Przysięgamy sobie, że skupiamy się całkowicie na biznesie i żadnych myśli o zaprzestaniu działalności,dopóki nie zostaniemy milionerami. Musimy się przekonać się pod wieloma względami, że to co podpowiada umysł jest największą przeszkodą na drodze do sukcesu. Trzeba wyzbyć się myśli, które nie pomagają nam dojść do majątku. Największą przeszkodą na drodze do sukcesu nie jest to, że czegoś nie wiemy, lecz to, że wiemy coś, co po prostu nie jest prawdą. Nauka jest prosta. Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom życia, musisz być gotowy na to, żeby ” się puścić”- porzucić stary sposób myślenia i bycia i przyjąć nowy. Wyniki w końcu zaczną mówić same za siebie. Istnieją zewnętrzne prawa dotyczące pieniędzy, istnieją też prawa wewnętrzne. Te pierwsze obejmują wiedzę o biznesie, zarządzanie pieniędzmi i strategie inwestycyjne. To wszystko jest niezbędne. Lecz równie ważna jest sfera wewnętrzna. Analogią niech będzie stolarz i jego narzędzia. Posiadanie najlepszych narzędzi jest bardzo ważne, lecz bycie pierwszorzędnym stolarzem, który potrafi po mistrzowsku ich używać, jest nawet ważniejsze. Nie wystarczy być we właściwym czasie. Trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Prawda jest taka,że Twój charakter,sposób myślenia i Twoje przekonania w największym stopniu decydują o tym, czy odniesiesz sukces.

Kluczem do sukcesu jest podniesienie poziomu własnej energii, jeśli Ci się uda,będziesz naturalnie przyciągał ludzi do siebie. A kiedy  się pojawią, wystaw im rachunek.

1.Zasada Bogactwa: Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile TY!

Jeśli zdarzy Ci się zarobić duże pieniądze, a nie jesteś na to wewnętrznie gotowy, prawdopodobnie nie będziesz długo bogaty i szybko stracisz ,co zdobyłeś.

Niektórzy milionerzy, którzy sami doszli do swego majątku, mogą w pewnym momencie stracić wszystkie pieniądze, to jednak nigdy nie stracą najważniejszego składniku sukcesu: Umysłu milionera.

2.Zasada Bogactwa: Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

To czego nie możemy zobaczyć, ma znacznie większą moc od tego , co możemy zobaczyć. To jest prawo przyrody, na mocy, których to, czego nie widać tworzy to, co widać.

Jako ludzie jesteśmy częścią przyrody. Dlatego jeśli pozostajemy w harmonii z jej prawami i pracujemy nad naszymi korzeniami – naszym wewnętrznym światem – nasze życie płynie gładko. Nie możesz zmienić owoców, które już wiszą na drzewie. Możesz jednak zmienić przyszłe owoce. Ale żeby to zrobić, musisz zejść pod ziemię i wzmocnić korzenie.

Jedną z najważniejszych rzeczy,jakie musisz zrozumieć,jest to, że nasza egzystencja nie ma tylko jednej płaszczyzny. Żyjemy w co najmniej czterech różnych sferach naraz. Są to światy fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Większość ludzi nigdy nie uświadamia sobie, że sfera fizyczna to jedynie” wydruk  ”trzech pozostałych.

Rzecz w tym , że prawdziwego problemu nie da się rozwiązać na „wydruku”, czyli w świecie fizycznym, można zrobić to tylko w „programie”, czyli w świecie umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

3.Zasada Bogactwa: Pieniądze są wynikiem, majątek jest wynikiem, zdrowie jest wynikiem, choroba jest wynikiem, Twoja waga jest wynikiem. Żyjemy w świecie przyczyn i skutków.

Deklaracje to potężne narzędzie zmiany. Istnieją techniki „przyśpieszonego uczenia się”, które pozwalają ,szybciej się uczyć i więcej zapamiętać z tego, czego się dowiadujemy. Kluczem jest zaangażowanie. Nasze podejście jest zgodne ze starym przysłowiem:

„To, co usłyszysz , zapomnisz; to co zobaczysz, zapamiętasz; to, co zrobisz , zrozumiesz.”

Co to jest deklaracja- to pozytywne oświadczenie, które składa się dobitnie i głośno. Deklaracje są cennym narzędziem, dlatego, że wszystko składa się z energii. Ona przemieszcza się w formie wibracji o określonej częstotliwości. Każda deklaracja, którą składasz , niesie ze sobą określone wibracje. Gdy wypowiadasz ją na głos, jej energia wibruje przez komórki Twojego ciała. Deklaracje stanowią potężny komunikat dla Twojej podświadomości.

Deklaracja stwierdza, że mamy intencję, żeby coś robić lub kimś być. Nasz wewnętrzny głos może to zaakceptować, bo mamy taką intencję na przyszłość. Deklaracja z definicji jest oficjalna. Jest to formalne wyrażenie energii wobec świata poprzez ciało.

Bardzo ważnym elementem tej definicji jest działanie. Musisz podjąć wszelkie konieczne działanie, żeby urzeczywistnić swoją intencję.

Deklaracja:

Połóż dłoń na sercu i powiedz:

„Mój świat wewnętrzny tworzy mój świat zewnętrzny.”

Teraz dotknij głowy i powiedz:

„Mam umysł Milionera!”

4. Zasada Bogactwa: Daj mi 5 minut, a powiem Ci , jaką będziesz miał finansową przyszłość.

Podstawa swojego nauczania – nazywana jest „procesem uzewnętrzniania” i wygląda tak :

M>U>D=W

5. Zasada Bogactwa: Myśli prowadzą do uczuć.Uczucia prowadzą do działań.Działania prowadzą do wyników.

Na Twój schemat finansowy składa się kombinacja Twoich myśli, uczuć i działań w odniesieniu do pieniędzy.

W jaki sposób tworzy się schemat pieniędzy? Odpowiedź jest prosta. Składa się on głównie z informacji czyli z „programowania” jakie odebrałeś w przeszłości , zwłaszcza gdy byłeś dzieckiem.

Nauczono Cię , jak myśleć i postępować w kwestiach finansowych. Zostałeś uwarunkowany, co przejawia się w automatycznych reakcjach, które będą decydować o Twoim postępowaniu do końca życia. Chyba ze oczywiście zainterweniujesz i skorygujesz głęboko zakorzenione myślenie na temat pieniędzy.

Twoje myśli pochodzą z zasobów informacji, które zgromadziłeś w archiwum swojego umysłu.

A skąd pochodzą te informacje? Pochodzą z Twojego przeszłego programowania. Aby odzwierciedlić to spostrzeżenie możemy teraz skorygować nasz proces uzewnętrzniania w następujący sposób: P>M>U>D=W

Programowanie Prowadzi do myśli,

Myśli prowadzą do uczuć,

Uczucia prowadzą do działań

Działania do wyników.

Dlatego , podobnie jak w przypadku komputera osobistego, zmieniając programowanie, robisz pierwszy krok konieczny do zmiany swoich wyników.

Jesteśmy warunkowani na trzy główne sposoby odnośnie każdej sfery życia , w tym również w sferze pieniędzy

-Werbalne programowanie: co słyszałeś , gdy byłeś dzieckiem?

-Modelowanie: Co widziałeś, gdy byłeś dzieckiem?

-Konkretne zdarzenie: Czego doświadczyłeś, gdy byłeś dzieckiem?

Ważne jest, żeby dobrze zrozumieć te trzy aspekty warunkowania, dlatego rozważmy po kolei każdy z nich.

Wpływ pierwszy :werbalne programowanie: Co słyszałeś na temat pieniędzy, bogactwa i ludzi bogatych, gdy byłeś dzieckiem?

Czy zetknąłeś się kiedyś z takimi wyrażeniami, jak :pieniądze są źródłem wszelkiego zła; zachowaj pieniądze na czarną godzinę; bogaci to przestępcy; trzeba ciężko pracować,żeby zarabiać pieniądze; pieniądze nie rosną na drzewach; pieniądze szczęścia nie dają; pieniądze otwierają wszystkie drzwi; bogaci się biednieją a biedni biednieją.Wszystko, co usłyszałeś na temat pieniędzy, gdy byłeś dzieckiem,pozostaje w Twojej podświadomości i stanowi część schematu, który rządzi Twoim życiem finansowym.

Werbalne warunkowanie jest niezwykle silne. Gdy podświadomość musi wybrać między głęboko zakorzenionymi emocjami a logiką, emocje niemal zawsze wygrywają. Podświadome warunkowanie determinuje myślenie, Myślenie determinuje decyzje, a decyzje determinują działania, które w końcu determinują wyniki.

Istnieją cztery kluczowe elementy konieczne do zmiany. Każdy z nich jest niezbędny, żeby przeprogramować schemat finansowy. Są proste ale mają wielką moc.

Pierwszym elementem zmiany jest świadomość. Nie można niczego zmienić, jeśli się o tym nie wie.

Drugim elementem zmiany jest zrozumienie. Rozumiejąc, skąd bierze się Twój sposób myślenia, będziesz mógł dostrzec, że jego źródło jest poza Tobą.

Trzecim elementem zmiany jest oddzielenie. Gdy uświadomisz sobie, że dany sposób myślenia nie jest tożsamy z Tobą , możesz oddzielić go od siebie i zdecydować, czy możesz go utrzymać, czy odrzucić- opierając  się na tym kim jesteś dzisiaj i gdzie chciałbyś być jutro. Możesz przyjrzeć się temu sposobowi myślenia i zobaczyć ,czym naprawdę jest – zestawem informacji, który został zainstalowany w Twoim umyśle bardzo dawno temu i może nie być  już prawdziwy, ani nie mieć dla Ciebie żadnej wartości.

Czwartym elementem zmiany jest przeprogramowanie.To są zestawy myśli generujących bogactwo, które przeszkolą Twój umysł tak, że będzie Cię wspierał w dążeniu do pieniędzy i sukcesu. Jeśli zmiana ma być trwała, ważne jest żebyś je często powtarzał.

Zrozum, że Twoje życie będzie lepsze, jeśli zaczniesz nad sobą pracować. Nie pozwól, żeby głos wewnętrzny oparty na lęku i dążeniu do komfortu Cię pokonał. Umów się ze sobą, że za każdym razem, gdy ten wewnętrzny głos będzie próbował Cię powstrzymać przed zrobieniem czegoś, co zbliżyłoby Cię do sukcesu, zrób to mimo wszystko, aby pokazać umysłowi , że to Ty jesteś szefem a nie on. W ten sposób zwiększysz pewność siebie i spowodujesz, że ten głos wewnętrzny będzie coraz cichszy, gdyż zorientuje się , że ma na Ciebie niewielki wpływ.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/bogaty-albo-biedny-po-prostu-rozni-mentalnie

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com