«

»

lut 23

Czym jest NLP?


Innym źródłem narzędzi mogących pomóc nam w osiągnięciu naszych celów może być NLP. Jest to skrót terminu Neuro-Linguistic Programming, czyli Neurolingwistyczne Programowanie. Oznacza ono nowatorskie podejście do kwestii porozumiewania się i rozwoju człowieka.

Poznanie podstawowych zagadnień NLP, jak również głębsze odkrycie, według jakich zasad i założeń pracuje ludzki umysł, pozwala na dokonanie zmian z niespotykaną wręcz łatwością. Ćwiczenia te dają nam nie tylko umiejętność sterowania własnymi i cudzymi motywacjami, ale także pozwalają stworzyć pożądaną przyszłość i prawidłową do niej drogę. Zbliżają do ludzi udoskonalając umiejętność przekonywania, jak również oczyszczają z negatywnych doświadczeń z przeszłości, które to mogą działać hamująco na tempo naszego rozwoju. Natomiast podniesienie samooceny i wzmocnienie poczucia własnej wartości niewątpliwie wytworzą trwalsze pozytywne nastawienie mentalne jak i ułatwią dostęp do szczytowych osiągnięć.

Warto dodać, iż podstawowe ćwiczenia NLP również w większej części bazują na zastosowaniu i konstruktywnym wykorzystaniu umiejętności posługiwania się obrazami, emocjami i odczuciami. Plastyczny-w szerokim znaczeniu-umysł, to najdroższe i najefektywniejsze narzędzie przemian, jakie posiadamy.

Każdy może nauczyć się NLP. Można zrobić to studiując pozycje książkowe , bądź udać się na warsztaty NLP. My natomiast możemy dowiedzieć się teraz, co na temat prawidłowego sformułowania swego celu mówi właśnie Neurolingwistyczne Programowanie:

1.Pozytywnie sformułowany – musisz myśleć o tym, co chciałbyś, aby się wydarzyło. Nie wolno używać porównań ani negacji. Musisz wiedzieć czego chcesz, a nie czego nie chcesz. Spytaj samego siebie – czego naprawdę chcesz. Czy jest coś, co byś chciał zamiast tego, co będziesz miał, gdy to osiągniesz?

Zasadniczo kierunek motywacji powinien być „do” a nie „od”, na przykład „do celu, do zdrowia, do szczęścia” a nie „od nieszczęścia, od niepowodzenia, od choroby”. Nasz umysł nie rozumie słowa „nie”. Aby przedstawić sobie nieistnienie jakiego zdarzenia, musi najpierw wprowadzić jego obecność, a potem je wykasować. Możesz też zadać sobie pytanie: czy istnieje taka rzecz na świecie, którą tak bardzo pragnę mieć, wykonywać,itp.,że nawet jeśli musiałbym za to płacić, robiłbym to?

2.Samodzielnie osiągalny – cel musi pozostawać w rozsądnym zakresie pod Twoją kontrolą. Spytaj, czego potrzebujesz, aby osiągnąć to, czego pragniesz? Co zrobisz , aby to osiągnąć? Jeśli potrzebujesz czyjejś pomocy, jak możesz ją uzyskać? Tak więc sposób dążenia do celu musi pozostawać pod naszą kontrolą.

Cele zależne w dużej mierze od działań innych osób są ich celami a nie naszymi. Nie oznacza to jednak, że nie możemy korzystać z pomocy innych ludzi. Jeśli cel zakłada współpracę, musimy jasno określić zakres ról i odpowiedzialności. Powinniśmy się także dowiedzieć, czy posiadamy umiejętności i zasoby wewnętrzne, aby zainicjować i utrzymać zamierzony kierunek działań. Jeśli okaże się, że wymagane są nowe umiejętności, pomocne będzie ustanowienie dodatkowych, mniejszych celów.

3.Sformułowany szczegółowo – wyobraź sobie cel tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Zaangażuj wszystkie zmysły i wyznacz czas realizacji celu. Zastanów się, co zobaczysz, co usłyszysz, co poczujesz, gdy osiągniesz to, czego pragniesz? Kiedy to chcesz osiągnąć? Po czym poznasz, że już to osiągnąłeś? Szczegółowe określenie celu powoduje zwracanie przez nas większej uwagi na okazje, które mogą pomóc w realizacji zamierzenia.

4.Motywujący – cel musi posiadać odpowiednią rangę. Gdy jest zbyt duży należy go rozłożyć na kilka mniejszych, łatwiej osiągalnych. Gdy jest zbyt mały, należy go uatrakcyjnić łącząc z większym, bardziej motywującym celem. Pomyśl, co jest w osiągnięciu celu ważne dla Ciebie? Co jest w nim najlepsze? Co powstrzymuje Cię przed osiągnięciem tego celu?

5.Ekologiczny – cel musi pozostawać w zgodzie z Twoim systemem wartości, a uzyskane rezultaty muszą przynieść korzyść Tobie i innym ludziom, z którymi pozostajesz w bliskich relacjach. Zastanów się, co się stanie, kiedy osiągniesz swój cel? Jaki wpływ będzie miało osiągnięcie celu na inne sfery Twego życia? Czy zgadza się z Twoimi zasadami? jeśli mógłbyś od razu dostać to, czego pragniesz, czy byś to przyjął? Wszystkie nasze działania wpływają na innych ludzi, naszą rodzinę, współpracowników i znajomych.

Posiadając umiejętność jasnego precyzowania celów, spójny system wartości oraz znając własny kierunek motywacji, możemy świadomie mobilizować się do działania. Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego, często bardzo małego kroku.

Jeśli nie wiemy dokąd chcemy w życiu dojść, to zupełnie tak, jakbyśmy wyszli z naszego domu i nie wiedząc, dokąd chcemy iść, kręcili się wokół niego. Analogicznie jest w życiu. Gdy nie wiemy dokąd zmierzamy, nasze życie upływa,a nic się w nim nie zmienia. Jeśli dobrze określimy kierunek i miejsce, do którego chcemy dotrzeć i – oczywiście – podejmiemy działania, mamy szansę na sukces.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/czym-jest-nlp

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com