«

»

cze 29

Jak działa NLP?

NLP to badanie wyjątkowego talentu. To studiowanie zarówno świadomych jak i nieświadomych procesów, które łączą się ze sobą, by umożliwić ludziom robienie tego co robią.

NLP przywiązuje niewielką wagę do tego, co ludzie mówią, że robią, ponieważ to zazwyczaj mało lub wcale nie przypomina tego, co robią naprawdę. Może nam się zdawać, że pytając największych zdobywców, w jaki sposób im się powiodło, otrzymamy precyzyjne odpowiedzi. Nic bardziej mylnego. Klucz do sukcesu często na poziomie świadomości pozostaje nieznany. Nie poznane wcześniej elementy ludzie uznają czasem za magię NLP. Nie jest to jednak żadna magia, jedynie poznanie tego, co rzeczywiście decyduje, a czego często brakuje bardziej tradycyjnym wzorom i technikom. Stosując narzędzia NLP można wyjawić te nieznane części i w ten sposób ?zakodować? talent.

Posłużmy się przykładem: ludzie obdarzeni umiejętnością wywierania wpływu na innych zazwyczaj robią niektóre lub wszystkie z podanych niżej rzeczy:

-wprowadzają się w najlepszy z możliwych stan emocjonalny i umysłowy

-wierzą, że są w stanie przedstawić swój punkt widzenia w sposób, który zwraca uwagę otaczających je osób

-prowadzą ze sobą rozmowę wewnętrzną w sposób, który ich inspiruje i pobudza

-dyskretnie dopasowują się do mowy ciała innych w sposób okazujący im szacunek

-wyczuwają rodzaj słownictwa stosowanego przez ich rozmówcę

-w swej odpowiedzi stosują ten sam rodzaj słownictwa

-odczytują sygnały wskazujące na osiągnięcie porozumienia

-określają kluczowe elementy mające wpływ na decyzje podejmowane przez ich rozmówcę

-rozpoznają moment, w którym ich kontakt z rozmówcą jest na tyle mocny, że mogą przejąć prowadzenia rozmowy w sposób możliwy do zaakceptowania przez interlokutora.

 

W każdym z tych przypadków bierze udział określona strategia: sekwencja elementarnych wzorów myślowych i sposobów zachowania, sterowanych przez przekonania i cenione wartości, prowadząca do osiągnięcia określonego rezultatu. NLP jest środkiem umożliwiającym wydobycie tych strategii zarówno z nas samych, jak i z innych. Strategie działania posiadają również zespoły i przedsiębiorstwa.

Dlatego też, jeśli chcemy wiedzieć, w jaki sposób my sami albo inne osoby ? a w takim samym stopniu może to dotyczyć zespołu, jak i przedsiębiorstwa ? osiągamy wyniki, to właśnie NLP nam to umożliwi. Ten proces zwany jest modelowaniem. Stąd NLP jest procesem modelowania tego, co pracuje (zarówno procesów świadomych, jak i przede wszystkim nieświadomych) na rzecz osiągnięcia rezultatów. Dodatkowo możemy też nauczyć innych powtarzania określonych strategii, by świadomie mogli wywoływać pożądane skutki.

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/jak-dziala-nlp

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com