«

»

cze 28

Potęga internetu w biznesie

 

Internet to niezwykle otwarty, a zarazem wymagający kanał biznesowy. Wiele porażek strategii internetowych ma swój początek w postrzeganiu sieci wyłącznie przez pryzmat jej zalet i możliwości. Każde przedsięwzięcie online wymaga racjonalnego podejścia za równo od strony planowania, jak i realizacji. Warto także pamiętać, że internet jest stale rozwijającym się kanałem biznesowym, co wymusza na ?rmach aktywnie działających online stałą aktualizację wiedzy w tym obszarze. Jego dynamiczny charakter przekłada się także w znaczący sposób na modele i strategie realizowane przez przedsiębiorstwa w sieci. Dotyczy to zarówno perspektywy czasowej dla celów stawianych przed aktywnościami online, sposobami i metodami ich realizacji, jak i kosztów z tym związanych.

?W świecie internetu czas biegnie kilka razy szybciej niż w tradycyjnym biznesie? ? to stwierdzenie najlepiej oddaje charakter sieci, jako otoczenia biznesowego. Rzuca także pewne światło na pojęcie konkurencji, w tym znaczenia pierwszeństwa w podejmowaniu inicjatyw on line. Zmienność i szybkość procesów zachodzących w internecie są kluczowymi czynnikami, od zrozumienia i wykorzystania, których w znacznym stopniu zależy sukces każdego biznesu elektronicznego. Globalny charakter internetu sprawia także, że w sieci znakomicie mogą sprawdzać się pomysły, które nie miały szans na zyskanie rentowności w tradycyjnych modelach biznesowych.

Zalety i przewagi internetu:

 Brak ograniczeń geogra?cznych. Jest to jedna z ?wpisanych? w działalność biznesową zalet internetu. Po przez samo zamieszczenie witryny ?rmowej w sieci nasza marka automatycznie zyskuje zasięg globalny. Strona internetowa, sklep, elektroniczny system obsługi klienta czy platforma transakcyjna są zawsze dostępne dla wszystkich osób na świecie korzystających z sieci. Dzięki temu w bardzo prosty i efektywny ?nansowo sposób mamy możliwość zaistnienia poza naszym podstawowym rynkiem.

 Globalny zasięg internetu oraz charakterystyka jego dystrybucji i dostępności sprawiają, że konsumenci mogą korzystać z zasobów ?rmy (oferty, sklepu, systemów) przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Dzięki wyszukiwarkom, katalogom oraz innym narzędziom sieciowym informacja o ofercie ?rmy jest automatycznie dystrybuowana i łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 Niższe koszty operacji i transakcji. Internet z założenia oferuje konkurencyjny wobec tradycyjnych metod koszt realizacji i obsługi transakcji (najlepszym przykładem jest bankowość elektroniczna czy platformy aukcyjne). Oprócz niższych kosztów nie bez znaczenia jest związany z tym wzrost efektywności przebiegu procesów spowodowany np. skróceniem czasu realizacji zamówień. Ponad to sieć oferuje znacznie dokładniejszy monitoring procesów, a sam elektroniczny charakter transakcji umożliwia ich łatwiejsze analizowanie, archiwizowanie czy dystrybucję wiedzy o ich przebiegu.

 Wysoka dostępność. Całodobowy i ciągły dostęp sprawia, że oprócz szans biznesowych obecność w internecie przekłada się na wzrost zadowolenia do tych czasowych klientów i partnerów. Internet może być po prostu dodatkowym kanałem dostępu do ?rmy lub rozszerzać do tych czasowe sposoby komunikacji z rynkiem.

Pojemność, elastyczność i szybkość. Internet charakteryzuje się brakiem ograniczeń związanych z miejscem poświęcanym na publikacje i przechowywanie treści. Oferuje także dużą swobodę w jej prezentowaniu zarówno w odniesieniu do formy (tekst, zdjęcia, wideo, dźwięk, aplikacje), jak i szybkości zamieszczania ich w sieci.

Można powiedzieć, że sama obsługa serwisów internetowych nie wymaga specjalistycznej wiedzy dzięki powszechnym już dzisiaj systemom CMS (content management systems ? tzw. systemy zarządzania treścią stron internetowych). Najprostsze systemy zarządzania stronami są dostępne za darmo np. na platformach blogowych.

 Internet jest kanałem komunikacji. Oznacza to, że umożliwia dwu stronny przepływ informacji. Powszechnie jest już wykorzystywany do komunikacji z konsumentami czy partnerami ?rmy, ale może służyć także, jako kanał pozyskiwania informacji zwrotnej z rynku. Tego typu funkcja może być realizowana zarówno dzięki badaniom przeprowadzanym w sieci, jak i analizie tematów poruszanych w komentarzach na stronie internetowej, forach dyskusyjnych, blogach czy wreszcie na podstawie spraw zgłaszanych przez konsumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Szerokie możliwości badawcze i analityczne. Głównie za sprawą technicznego charakteru internetu od samego początku komercyjnego wykorzystywania sieci równocześnie rozwijały się wszelkiego rodzaju systemy i narzędzia pomiarowe, badawcze i analityczne. Internet jest środowiskiem, które daje szerokie pole np. do mierzenia bezpośrednich efektów działań reklamowych. Jest to szansa na zwiększenie efektywności ?nansowej prowadzonych tą drogą działań.

 Dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Z punktu widzenia zarządzania to jedna z ważniejszych cech sieci. Wszelkie systemy analityczne monitorujące czy sprawozdawcze operujące w środowisku internetowym z założenia dostępne są od ręki.

Dotyczy to wszelkich procesów rejestrowanych online ? od poziomu sprzedaży po bieżący podgląd statystyk kampanii reklamowej. W odróżnieniu od tradycyjnych kanałów daje to szansę na bieżące reagowanie na wszelkie zdarzenia związane z prowadzony mi akurat działaniami.

Możliwości testowania. Jest to, coraz częściej wykorzystywana cecha internetu.

Sieć dzięki niskiemu kosztowi wejścia ? a zatem niskiemu ryzyku ? umożliwia testowanie za równo koncepcji biznesowych, produktowych, jak i marketingowych oraz promocyjnych. Rezultaty testów mogą być wykorzystywane w innych kanałach takich jak np. telewizja (testowanie koncepcji komunikacji marketingowej w sieci, aby szerzej wykorzystać ją w pozostałych kanałach). W tym przypadku dzięki łatwości i szybkości mody?kowania testowanego modelu można relatywnie niskim kosztem (czasu, zasobów) dokonać testu lub pilotażu koncepcji biznesowej.

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/potega-internetu-w-biznesie

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com