«

»

wrz 29

Potęga komunikacji niewerbalnej

Czyny przemawiają głośniej niż słowa.

Komunikujemy się przez cały czas. Nawet jeśli siedzimy w milczeniu, także w pewien sposób porozumiewamy się z tymi, którzy znajdują się obok nas Sposób, w jaki się poruszamy, to sygnał dla innych. Sposób uśmiechania się siadania itp. stanowi dla otaczających nas ludzi konkretną wiadomość. Nie istnieje coś takiego jak ?brak komunikacji”.

Gdy ktoś mówi: ?Nie rozmawiam już z tobą!” – nadaje komunikat. Przesyłaną wiadomością jest gniew lub inne negatywne emocje. Ten ktoś mógł pomyśleć, że przestał się komunikować, podczas gdy w rzeczywistości nadal to robi i to bardzo ?głośno”! Już nie werbalnie, rzecz jasna, i właśnie o tym pomówi my w niniejszym rozdziale.

Co ciekawe, komunikacja niewerbalna jest od dwóch do siedmiu razy bardziej znacząca niż słowa, które wypowiadamy. Zdobywając umiejętność skutecznego komunikowania się, musimy również w sposób doskonały opanować komunikację niewerbalną.

W tym wpisie poznamy znaczenie komunikacji niewerbalnej i jej wpływ na innych. Dowiemy się, gdzie siadać czy stawać w czasie procesu perswazji w jaki sposób siadać, jak się poruszać i w jakiej odległości od innych przebywać, by wywierać na nich skuteczny wpływ. Poznamy także znaczenie naszego wyglądu, dowiemy się, kiedy się uśmiechać, a kiedy jest to niewskazane. Na końcu dowiemy się, jakie znaczenie posiadają sygnały niewerbalne i w jaki sposób możemy zyskać pewność, że nasze komunikaty werbalne harmonijnie współgrają z niewerbalnymi.

Postawienie akcentu na konkretnym słowie może raptownie zmienić punkt ciężkości całego procesu komunikacji. Jeśli ton głosu zaprzecza znaczeniu słów, prawdopodobnie wypowiadamy je z sarkazmem.

TY: – Dobrze się bawisz?

JA: – Cu-dow-nie (wypowiedziane powoli i wyraźnie).

To jest sarkazm. Komunikat przekazany za pomocą tonu ma dużo większe znaczenie niż same słowa. Jeśli w niestosownej ku temu chwili zostaniemy oce­nieni jako sarkastyczni, nie tylko zaprzepaści to szansę na porozumienie, ale również możliwość przekonania rozmówcy.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z perswazją, wartość wypowiadanych przez nas słów składa się na około 15 procent całości przesłania. Sygnały gło­sowe, czyli tempo mówienia, ton, siła i wysokość głosu, a także nacisk kładzio­ny na poszczególne słowa, stanowią 35 procent komunikatu. Reszta – czyli około 50 procent – przypada na język ciała, czyli wyraz twarzy, postawę, ruchy ciała i kontakt wzrokowy. Nie potrafimy określić dokładnych wartości procen­towych dla każdej z tych trzech kategorii. Jest to jednym z powodów, dla któ­rych perswazja jest sztuką, a nie tylko dziedziną nauki.

Komunikacja uzależniona jest od kontekstu czy sytuacji, w której się odby­wa. Na przykład specyfika sposobu mówienia odgrywa większą rolę w czasie rozmowy przez telefon niż przy spotkaniu twarzą w twarz. Jeśli rozmawiasz z niewidomym, barwa, ton i intonacja głosu mają dużo większe znaczenie niż twój wygląd. Świadomość specyfiki danej sytuacji jest właśnie jednym z aspek­tów procesu komunikacji.

Wygląd zewnętrzny

Atrakcyjny wygląd zewnętrzny może w dużym stopniu wspomóc twoje umiejętności perswazji. Wniosek ten potwierdzają liczne badania.

?  Badania przeprowadzone na różnych uniwersytetach dowiodły, że student­ki postrzegane przez profesorów jako atrakcyjne otrzymują znacznie lepsze oceny niż studenci lub inne nieatrakcyjne w porównaniu z nimi studentki (J.E. Singer).

?  W badaniach bezpośrednio związanych z procesem perswazji odkryto, że atrakcyjne kobiety miały o wiele większy wpływ na zmianę postawy mężczyzn niż kobiety uznane za nieatrakcyjne (Mills i Aronson).

?  Decyzje dotyczące małżeństwa i umówienia się na randkę często uzależ­nione są od atrakcyjności partnera. Wiele różnego rodzaju badań pokazuje, że mężczyźni odrzucają kobiety, którym, ich zdaniem, brakuje urody, odpo­wiedniego usposobienia, zasad etycznych i zdrowia. Udowodniono, że ko­biety przywiązują do wyglądu mniejszą wagę (R.E. Baber).

?  Kiedy ludzie się nie znają, osoby uznane za fizycznie nieatrakcyjne zazwyczaj nie stanowią pożądanych partnerów (D. Byrne, O. London, K. Reeves).

?  Brislin i Lewis przeprowadzili ciekawe badania na 58-osobowej grupie nie-znających się nawzajem mężczyzn i kobiet. Po pierwszej randce 89 procent ba­danych, którzy chcieli się umówić na powtórne spotkanie ze swoimi partnera­mi, podjęło tę decyzję ze względu na ich atrakcyjność fizyczną.

Wniosek jest prosty. Wszystkie opublikowane badania na temat atrakcyjno­ści pokazują, że ludzie postrzegani jako atrakcyjni (dotyczy to zwłaszcza ko­biet), są również postrzegani jako milsi, bardziej inteligentni, godni zaufania i wiarygodni od ludzi nieatrakcyjnych. Może się to wydawać ?powierzchowne” i ?płytkie”, ale taka jest rzeczywistość.

Oczywiste jest, że Mistrz Perswazji musi starać się poprawić swój wygląd ze­wnętrzny. Oto co jest obowiązkowe:

1.  Ubiór odpowiedni do okazji.

2.  Schludny wygląd od stóp do głów.

3- Ładny zapach ciała. Nie przesadzamy z perfumowaniem.

4.  Ładny zapach z ust.

5.  Dostosowanie stylu ubioru do tych, którzy będą się nam przyglądać.

6.  Właściwa waga ciała.

Niektóre badania pokazują, że w ponad połowie przypadków decyzję o za­trudnieniu kogoś dyrektorzy podejmują, zanim kandydat otworzy usta. Wygląd fizyczny jest naprawdę bardzo ważny!

Spójrz w lustro i zapytaj siebie: ?Co mogę zrobić, by poprawić swój wy­gląd?”. Gdy już odpowiesz sobie na to pytanie, zacznij wprowadzać zmiany.

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/potega-komunikacji-niewerbalnej

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com