«

»

sty 31

Sekrety Sukcesu


Każdy lub większość z nas dąży do sukcesu i to w różnych dziedzinach życia. Wszyscy, którzy stawiają sobie cele i zmierzają do ich realizacji, poszukują odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę decyduje o osiąganiu sukcesu. Psychologia sukcesu, literatura motywacyjna lub literatura sukcesu to obecnie pojęcia, które także w Polsce cieszą się rosnącą popularnością i stanowią źródło praktycznej wiedzy dla tych, którzy chcą osiągnąć sukces.

Sekret pierwszy:  Trzeba mieć cel

Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty.
Jeśli chcesz siać na lata, sadź drzewa.
Jeśli chcesz siać na wieczność, zasiewaj idee!

Wszystko zaczyna się od idei, myśli czy celu. W filozofii sukcesu stworzonej przez Napoleona Hilla pojęcie precyzji celu zajmuje czołowe miejsce. Precyzja celu to spisana i odpowiednio sformułowana myśl czy idea, to punkt wyjściowy każdego dokonania. To początek każdego działania, to zdolność precyzyjnego myślenia wąskiej grupy wizjonerów, to pierwszy i najważniejszy krok do sukcesu.

Zgodnie z teorią 2/98 jedynie 2% ludzi obdarzonych jest umiejętnością dokładnego i precyzyjnego określania swoich celów życiowych. Oznacza to, iż jedynie 2% wie tak naprawdę, dokąd zmierza. Aby móc zacząć działać i odnosić sukcesy, trzeba mieć cel ? to podstawowa koncepcja sukcesu ? i pragnąć go osiągnąć (a nie tylko chcieć) ? to podstawowy sposób osiągania sukcesu.
Co da Ci precyzja celu?
-dokładną informację o tym, co chcesz osiągnąć
-możliwość specjalizacji w tym, do czego zmierzasz
-możliwość lepszej organizacji swojej pracy i swojego czasu
-otwartość na wszystko, co doprowadzi Cię do celu
-zdecydowanie i szybkość w podejmowaniu decyzji prowadzących do celu
-zdolność przyciągania ludzi i zarażania ich Twoją pasją do celu
-możliwość powiązania wiary z konkretnym dążeniem
-możliwość programowania swojej podświadomości pod kątem celu

 

Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces
Aby odnosić sukcesy, należy działać i postępować jak człowiek sukcesu. Jest to jedna z najtrudniejszych zasad filozofii sukcesu Napoleona Hilla, gdyż zakłada, słusznie zresztą, iż sukces mentalny poprzedza faktyczny sukces osiągnięty w życiu rzeczywistym. Wiąże się ona oczywiście z przekonaniem, iż jedyną rzeczą, którą tak naprawdę jesteśmy w stanie sterować i kontrolować, jest nasz sposób myślenia i zachowania. Sukces zaczyna się w głowie, a jego bezpośrednim źródłem jest odpowiednie nastawienie mentalne (psychiczne, umysłowe).
Jeżeli jesteśmy zrozpaczeni, sfrustrowani i negatywnie nastawieni, nie ukryjemy tego przed otaczającym nas światem, a nasza pesymistyczna postawa zniszczy naszą atrakcyjność i zniweczy wszelkie szanse na osiągnięcie sukcesu. Atrakcyjność osobowa jest bowiem siłą, która przyciąga, a nie odpycha sukces. Kluczem do sukcesu jest zatem ?właściwa postawa umysłowa w dowolnej sytuacji?, nawet w czasach najgorszego kryzysu życiowego.
Człowiek z pozytywnym nastawieniem to człowiek uśmiechnięty, z odpowiednią postawą i tonem głosu, to człowiek pewny swojego sukcesu, a więc człowiek atrakcyjny dla innych i samego sukcesu. Człowiek negatywny i nieatrakcyjny to jego przeciwieństwo.

Jak można kształtować atrakcyjną osobowość?
-ćwiczyć uprzejmość i takt w stosunku do innych ludzi
-świadomie kontrolować ton głosu i mówić tonem spokojnym i pewnym siebie
-wyrobić w sobie nawyk uśmiechania się (jako przeciwwaga gniewu i smutku)
-świadomie kształtować wyraz twarzy, aby emanować spokój i pewność
-ćwiczyć tolerancję, cierpliwość, sprawiedliwość i szczerość
-śmiać się i ćwiczyć dobry humor
-używać słów pozytywnych, aby komunikować swoje nastawienie

Sekret trzeci: Sukces jest wiarą
Sukces jest wiarą a wiara jest stanem umysłu. Wiara jest motorem pozytywnego nastawienia umysłowego i siłą, która pozwala przetrwać chwile zwątpienia. Jeśli wierzymy, jesteśmy przeświadczeni, że sukces jest naszym przeznaczeniem i niezależnie od tego, co się wydarzy, na pewno go osiągniemy. Wiara pośredniczy w przejściu od idei do realizacji i jest źródłem energii, które przekształca [...] myśli w czyn.
Wiara to przeciwieństwo niewiary i siedmiu stanów strachu: biedy, krytyki, choroby, utraty miłości, starości, utraty wolności i śmierci. Wiara to momenty, w których podejmujemy walkę z obawami i blokujemy napływ negatywnych myśli, to także chwile, w których całkowicie oddajemy się nadziei na spełnienie naszych marzeń i nie zważamy na przykrości, które napotykamy.
Jak uruchomić i kultywować wiarę?
-sprecyzować swój cel, względnie swoje cele
-stosować autosugestię i przemawiać do siebie najlepiej w formie modlitwy
-stosować wizualizację i wyobrażać sobie siebie odnoszącego sukces
-myśleć o sukcesie i korzyściach, które z tego wynikną
-przebywać w odpowiednim pozytywnym otoczeniu
-wykorzystywać każdy dzień, aby posunąć się do przodu
-znaleźć mentora lub osobę, która będzie nadzorowała postępy
-wykorzystywać pomoce wizualne w domu (np. książki, zdjęcia)
-walczyć z negatywnymi zjawiskami
– kształtować przekonanie o słusznie obranej drodze

Sekret czwarty: Trzeba robić więcej
Sukces przychodzi do tych, którzy działają, a nie czekają. Sukces jest konsekwencją ciężkiej i wytrwałej pracy, którą podejmuje się mając jedynie nadzieję i wiarę, iż osiągnie się swoje cele. Brak gwarancji sukcesu jest przyczyną, dlaczego jedynie 2% ludzi spełnia swoje marzenia.
Jedynie garstka ludzi robi i działa więcej niż jest to konieczne. Zasada dodatkowych tysiąca kroków jest jednak przede wszystkim kwestią nastawienia umysłowego, gdyż nie chodzi tutaj o chłodną kalkulację korzyści płynących z większego zaangażowania, lecz o przekonanie, iż pracy i inicjatywy własnej nie da się tak naprawdę wycenić. Najlepsze rezultaty i największe sukcesy odnosimy wtedy, gdy staramy się jak najlepiej wykonać nasze zadania niezależnie od wynagrodzenia i potencjalnych zysków. Sukces, podobnie jak uczucie miłości, pojawia się nieświadomie i w najmniej oczekiwanych momentach życiowych. W przypadku dodatkowych tysiąca kroków podstawą jest jednak uczynienie tej zasady częścią naszej osobowości, w wyniku czego dodatkowe czynności wykonujemy naturalnie i bez oporu.
Dlaczego powinno się stosować zasadę dodatkowych tysiąca kroków?
-naturalnie lepiej wykonywane działania zwracają się wielokrotnie pomnożone
-rekompensata jest pewna, choć pojawia się z opóźnieniem
-zwiększa się nasz autorytet i zainteresowanie naszym działaniem
-można zyskać opinię osoby wyjątkowej i niezastąpionej
-sprzyja to rozwojowi umiejętności i samodoskonaleniu
-można dołączyć do grona 2% ludzi sukcesu
-można pozytywnie kształtować swoją osobowość
-można lepiej zorganizować swoją pracę przez natychmiastowe działania

Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem
Optymizm jest bezpośrednim tworem pozytywnej postawy umysłowej. Pozytywna postawa umysłowa to zaś najważniejsza i najtrudniejsza zasada filozofii sukcesu według Napoleona Hilla; najważniejsza, ponieważ stanowi jedynie właściwy punkt wyjścia do osiągnięcia sukcesu; najtrudniejsza, ponieważ wymaga pełnej, bezkompromisowej i nieprzerwanej koncentracji na pozytywnych aspektach życia.
Zrozumieć zasadę numer jeden nie jest trudno, ją zrealizować lub realizować w dłuższym okresie jest natomiast prawdziwym wyczynem.
Sukces przyciąga sukces, podczas gdy porażka przyciąga kolejne porażki, to najważniejsze przesłanie sekretu pozytywnego nastawienia umysłowego. Od momentu swoich narodzin każdy człowiek stoi przed wyborem, czy obrać drogę optymizmu i wiary w przyszłość i we własne siły, czy też pesymizmu, co wiąże się z ?próżnią? i ?bezczynnością?. Dążenie do spełnienia marzeń przy silnym pozytywnym nastawieniu umysłowym to gwarancja sukcesu, podczas gdy brak określonego celu przy dominacji strachu i niepewności prowadzi nieuchronnie do klęski życiowej.

Jak wytworzyć pozytywną postawę umysłową?
-zrozumieć, że można decydować o swoim nastawieniu i swojej postawie
-nauczyć się odrzucać negatywne skojarzenia i myśli
-obrać cel, do którego będzie się dążyć
-znaleźć sobie mentora lub wzór do naśladowania
-pomagać i wspierać innych
-nauczyć się czerpać korzyści z porażek
-robić to, co się najbardziej lubi
-walczyć ze złymi nawykami
-otaczać się ludźmi pozytywnymi

Sekret szósty: Podstawą jest kontrola
Jeśli kontrolujemy nasz umysł i nasze emocje, kontrolujemy siebie i nasze życie. Droga do sukcesu jest drogą ciągłej walki z własnymi uprzedzeniami i słabościami, drogą pełną wyrzeczeń i zmagań. Aby odnieść rzeczywisty sukces, istotne jest, jak dobrze radzimy sobie ze światem naszych emocji i myśli, a nie ze światem zewnętrznym.

Kluczem do sukcesu jest samodyscyplina, przez którą rozumie się zdolność kontrolowania samego siebie, w tym przede wszystkich swoich emocji i myśli. Samodyscyplina jest konieczna, aby wykształcić i utrzymać w sobie pozytywną postawę umysłową oraz zmierzać w kierunku obranego celu. Brak samodyscypliny oznacza klęskę w walce z siedmioma głównymi emocjami negatywnymi: strachem, nienawiścią, gniewem, chciwością, zazdrością, mściwością i podejrzliwością. Samodyscyplina oznacza natomiast zdolność koncentracji na emocjach pozytywnych, do których zalicza się miłość, seks, nadzieję, wiarę, entuzjazm, lojalność i pragnienie.
Człowiek sukcesu to człowiek kontrolujący samego siebie, który przede wszystkim jest w stanie podejmować decyzję w oparciu o rozsądek, a nie tylko emocje. Kontrola emocji przez rozsądek jest zaś pewną drogą do sukcesu.
Co daje samodyscyplina?
-możliwość kontroli pragnień, szczególnie tych negatywnych
-możliwość sterowania nastawieniem umysłu
-efektywne zarządzanie czasem
-kontrolowanie działań w kierunku osiągnięcia obranego celu

Sekret siódmy: Potęgą jest nauka
Uczymy się przez całe życie, a ten, kto się nie uczy, stoi w miejscu i nigdy nie spełni swoich marzeń. Człowiek sukcesu wie i rozumie, że droga do sukcesu jest pełna przeciwności i niepowodzeń. Kto czasem nie przegrywa, ten nigdy nie wygrywa. Kluczem do sukcesu nie jest bowiem unikanie porażek, lecz umiejętne obchodzenie się z nimi. ?Porażka nigdy nie oznacza tego samego co klęska, chyba że i tylko wtedy, gdy przyjmiesz ją jako taką?.
Zasada pozytywnego nastawienia umysłowego wiąże się bezpośrednio z nauką o przeciwnościach i porażkach: Człowiek optymistyczny uzna porażkę jako szansę do modyfikacji planu i zmian, aby szybciej i bardziej skutecznie osiągnąć swoje cele. Człowiek pesymistyczny podda się negatywnym emocjom uruchomionym przez porażkę i zacznie wątpić w sens i możliwość osiągnięcia obranego celu. Człowiek z pozytywnym nastawieniem wyciągnie korzyści ze swojej porażki, zmieni swoje postępowanie i osiągnie o wiele większy sukces. Człowiek o nastawieniu negatywnym uzna porażkę jako ostateczną klęskę, która jeszcze bardziej złamie jego pewność siebie.

Co dają porażki i niepowodzenia?
-możliwość nowego początku z nowymi pomysłami
-możliwość rozwoju osobowości w kierunku zrozumienia i pokory, a nie arogancji i próżności
-możliwość zmiany samego siebie
-podnoszą poprzeczkę i wyzwania, co w konsekwencji wpływa pozytywnie na wolę i żądzę osiągnięcia sukcesu

Sekret ósmy: Trzeba korzystać z nawyku
Posiej czyn, a zbierzesz nawyk.
Posiej nawyk, a zbierzesz charakter.
Posiej charakter, a plonem będzie przeznaczenie.

Nawyki decydują o naszej osobowości, o tym, kim byliśmy, jesteśmy i będziemy w przyszłości. Nawyki działają jak mnożniki i intensyfikują skutki pozytywnego lub negatywnego nastawienia umysłowego. Zwyczaj koncentrowania się na emocjach pozytywnych prowadzi do wykształcenia pozytywnej osobowości. Zwyczaj zamartwiania się wiąże się natomiast z pesymistycznym postrzeganiem rzeczywistości.

Siła przyzwyczajenia jest jedną z najpotężniejszych i jednocześnie najgroźniejszych narzędzi kształtowania charakteru i życia. Poprzez rutynowe powtarzanie tych samych działań i myśli stają się one naturalną i integralną częścią naszej osobowości. Źle ukierunkowane myśli i działania prowadzą do złych nawyków: obsesji ubóstwa, wyobrażonych chorób, lenistwa, zawiści, chciwości, próżności, cynizmu itp.
Jakie nawyki należy w sobie wykształcić?
-nawyk poszukiwania okazji do realizacji swoich celów
-nawyk koncentrowania się na myślach pozytywnych, a nie negatywnych
-nawyk robienia dodatkowych tysiąca kroków z własnej inicjatywy
-nawyk kontrolowania swoich emocji
-nawyk kontrolowania swoich myśli i działań
-nawyk kontrolowania samego siebie

Każdy lub większość z nas dąży do sukcesu, lecz jedynie garstka ludzi odnosi faktyczne sukcesy.
Sekretem nie jest zatem wiedza na ich temat, lecz umiejętność przełożenia tej wiedzy teoretycznej na praktykę. Sukcesu nie osiąga się bowiem poprzez czytanie, lecz działaniem w świecie rzeczywistym.
W teorii sprawa wydaje się banalnie prosta. Trzeba przecież tylko:
-mieć cel
-być atrakcyjnym
-wierzyć
-robić więcej niż pozostali
-myśleć pozytywnie
-kontrolować siebie
-uczyć się na porażkach
-tworzyć dobre nawyki.

Początkiem osiągania sukcesu jest poprawne zrozumienie powyższych kluczy do sukcesu. Kolejnym ważniejszym jednak krokiem jest rozpoczęcie działania według tych zasad, co pozostaje już w gestii każdego z osobna.

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/sekrety-sukcesu

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com