«

»

paź 23

Techniki programowania podświadomości

Wiele jest technik programowania podświadomości w taki sposób, by zapewnić sobie w życiu szczęście, powodzenie i bogactwo, zarówno duchowe, jak i materialne. Pamiętaj, że to, o czym świadomie myślisz tu i teraz, wpływa bezpośrednio na Twoją podświadomość i że to właśnie ona rządzi Twoim życiem. Nie mów zatem: : ? Będzie mi się wiodło? , ale ? Wiedzie mi się? i wierz we własne słowa. Wtedy rzeczywiście wszystko Ci się uda.

Proście , a będzie wam dane;
Szukajcie , a znajdziecie;
Kołaczcie , a otworzą wam.
Ewangelia według św. Mateusza 7,7
Podświadomość z pewnością odpowie na Twoje prośby. Odbiera ona wszystko, co jej przekazujesz i o co ją prosisz, pod warunkiem jedynie iż sformułujesz swoje deklaracje i oczekiwania w odpowiedni sposób. Pamiętaj, ona się nie zastanawia, jej działanie zależy wyłącznie od Twoich myśli i przekonań.
Aby funkcjonowała skutecznie, musisz się do nie zwrócić za pomocą naukowej modlitwy. Forma ta zawiera świadome sugestie, zapisywane bezpośrednio w podświadomości, po to , by działała dla Twojego dobra. Słowa powinny wybrzmieć w podobnym duchu jak modlitwa kierowana do Boga, a więc niech będą wsparte Twoją głęboką wiarą, miłością i silnym przekonaniem.
Modlitwa naukowa nie jest błaganiem podświadomości o dary. Jest przedłużeniem jej faktów, prawd i realnych odniesień, po to, by skopiowała je w życiu, w rzeczywistości.
Skuteczna jest wówczas, gdy wierzysz w to, co mówisz, ponieważ tylko wtedy podświadomość traktuje Twoje słowa jako rozkazy, które należy wykonać, wpleść w życie i robi to, nawet jeśli zwracasz się nie do niej, lecz do samego Boga.
Stworzono wiele technik programowania podświadomości, a każda z nich ma wiele wspólnego z modlitwą naukową. Słowami takiej modlitwy karmisz podświadomość, dajesz jej siłę i moc zmieniania życia.
TECHNIKA BEZPOŚREDNIEJ PROŚBY
Jeśli w restauracji zamówisz wołowinę, dostaniesz wołowinę. Ale jeśli powiesz że nie masz ochoty na kurczaka, nie przyniesie nic. Podświadomość funkcjonuje w podobny sposób. Jeśli jej powiesz, że nie chcesz więcej kłopotów, nie zrobi nic, ponieważ nie odebrała żadnej konkretnej prośby, żadnej afirmacji ani sugestii pobudzającej do działania. Możesz dniami i nocami intensywnie myśleć, ze nie chcesz więcej kłopotów, a podświadomości w niczym to nie pomoże ? jak długo będziesz jej opowiadał o kłopotach, a nie szukał rozwiązania.
Gdy mówisz podświadomości, że nie chcesz kłopotów, wychwytuje ona tylko słowo ? kłopoty? . Jeśli natomiast poprosisz ją o wskazanie najlepszego wyjścia z jakiejś sytuacji, z pewnością Ci w tym pomoże. W czasie formułowania prośby musisz wierzyć szczerze i głęboko , iż rozwiązanie istnieje już w chwili, gdy przedstawiasz prośbę, a wówczas na pewno osiągniesz oczekiwane rezultaty. Nawet jeśli Twoja wiara jest naiwna, to modlitwa włączy proces reakcji podświadomości i w ten sposób doprowadzi do wyrażenia twoich oczekiwań w życiu. Możesz się modlić na przykład:

Jestem wolny od kłopotów, gdyż podświadomość znajduje najwłaściwsze rozwiązania i do nich mnie prowadzi. Problemy się skończyły, a ja idę przez życie łatwo i z lekkim sercem. Tę prawdę odsłoniła przede mną podświadomość, która napełniła moje życie powodzeniem i szczęściem.
Powtarzaj tę modlitwę dzień w dzień, jak najczęściej, tak długo aż w nią uwierzysz bez najmniejszych wątpliwości, szczerze i głęboko. Wtedy skończą się Twoje kłopoty. Jeżeli podsuniesz swojej podświadomości możliwości działania, poprosisz ją o odpowiedź, wierząc, że istnieje wyjście dla ciebie najodpowiedniejsze ? Twój apel z pewnością zostanie wysłuchany.
Najlepsza chwila na wyrażenie prośby skierowanej do podświadomości to moment tuż przed zaśnięciem i zaraz po obudzeniu albo w czasie odpoczynku. Wówczas świadomość jest mniej aktywna niż normalnie i odgrywa mniejszą rolę, dlatego to czas idealny na zapisanie nowych projektów w podświadomości. Będzie ona mogła pracować nad nimi dużo swobodniej, bez żadnych przeszkód.
PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODŚWIADOMOŚCI
Jak już wspomniałam, podświadomość zrobi dla ciebie wszystko, wystarczy ją poprosić. Trzeba też jednak pamiętać, że nic się w Twoim życiu nie zmieni , jeśli pozostaniesz w szponach strachu, lęku, niepokoju, jeżeli będziesz się kierował nienawiścią, użalał się sam nad sobą albo tonął w myślach ponurych i przykrych.
Niezależnie od tego, o co prosisz, nawet jeśli będziesz głęboko wierzył w spełnienie swoich oczekiwań, ale nie uwolnisz się od negatywnych myśli, to właśnie one przede wszystkim zapadną w podświadomość. Musisz koniecznie zastąpić takie myśli pozytywnymi oraz dobrym nastawieniem, a więc: wiarą, harmonią, wewnętrznym spokojem, zrozumieniem, odwagą, szczerym wybaczeniem, spełnieniem, ufnością, miłością i szczodrością.
Tych dziesięć cech i aprobujących przekonań wywiera potężny wpływ na podświadomość, a co za tym idzie, na Twoje życie. Dzięki nim możesz dokonywać cudów. Jeżeli zadbasz o myśli pozytywne i konstruktywne, podświadomość będzie Ci codziennie podsuwała namacalne dowody swoich nieograniczonych możliwości.
Obojętne, o co ją prosisz, rób to zawsze z pełnym przekonaniem, w dobrej wierze i z całkowitym spokojem. Przede wszystkim musisz mieć pewność , że zawsze uzyskasz wszystko, czego pragniesz i właściwie już do tego doszedłeś, bo to tylko kwestia środków, odpowiedniej okazji i zdarzeń. Jeśli jesteś przekonany, iż to, czego pragniesz zostało dla Ciebie stworzone, na pewno osiągniesz cel.
Zacznij od razu, módl się naukowo, zakorzeń w swojej duszy dziesięć cech najistotniejszych, by Twoja podświadomość funkcjonowała skutecznie.

1. Wiara

Pierwszą postawą, jaką należy sobie wyrobić, jest wiara w swoją podświadomość, gdyż to właśnie podświadomość układa zdarzenia w taki sposób, by w Twoim życiu pojawiły się następnie: harmonia, wewnętrzny spokój, zrozumienie, odwaga, szczere wybaczenie, spełnienie, ufność, miłość i szczodrość.
Termin ? wiara? nie oznacza tutaj wiary w Boga, niezależnie od tego, jakim imieniem Go nazywasz. Wiara to szczere przekonanie, iż istnieje siła działająca dla Ciebie i na Twoją korzyść, prowadząca Cię przez życie. Twoim wewnętrznym sprzymierzeńcem jest podświadomość, musisz w nią wierzyć, uznawać jej potęgę, jej cudowną inteligencję. A jeśli wierzysz w Boga, to wiesz, czym jest wiara, znasz jej siłę, ogromny dobroczynny wpływ, jaki wywiera na życie człowieka.
Wiara w podświadomość nie przeciwstawia się wierze w Boga. Przeciwnie!
Bóg stworzył ludzką podświadomość, a co za tym idzie, jest ona przejawem Jego mocy ukrytej w ciele człowieka. Najważniejsze, byś wierzył.
Nie pozostawaj bezczynny ? ? pomóż sobie, a niebo Ci pomoże?. W tym wypadku Twoim działaniem są pozytywne myśli. A reakcja podświadomości będzie konkretną odpowiedzią w życiu.
Podświadomość jest zdolna do każdego działania, ponieważ daje Ci prawo do miłości, szczodrości, szczęścia i spokoju. Wystarczy, że uwierzysz, a otrzymasz wszystkie te dobrodziejstwa.
Wiara jest bardzo ważna. To ona pozwala podświadomości działać na rzecz Twojego zadowolenia i szczęścia, spełniać Twoje marzenia.
A oto modlitwa, dzięki której zyskasz, lub odzyskasz, wiarę. Powtarzaj ją często.

Jestem dzieckiem Ziemi, jestem dziecięciem życia. Głęboko wierzę w cudowną inteligencję i nieskończoną potęgę mojej podświadomości. Wierzę w jej moc i ogromny wpływ na moje życie. Podświadomość wiedzie mnie przez życie dzisiaj i zawsze. Dzięki łaskom Boga i podświadomości osiągnę wszystko, co zechcę, gdyż serce mam przepełnione wiarą.
Jesteś istotą jedyną w swoim rodzaju. Ponieważ masz wiarę, wiesz o tym, czujesz to i piastujesz to przekonanie w głębi serca, a Twoje życie jest wiarą przesiąknięte. Od tej chwili Twoje pragnienia będą się spełniały, Twoje życzenia się ziszczą, a wszelkie kłopoty znajdą rozwiązanie i obrócą się w dobro. Stanie się tak, ponieważ masz wiarę, a podświadomość uczyni wszystko, by niczego Ci w życiu nie zabrakło.
Modlitwy kierowane do podświadomości powinny być formułowane podobnie jak modlitwy adresowane do Boga. W ten sposób spełnią się Twoje prośby.

2. Harmonia

Aby Twoja podświadomość reagowała skutecznie w jednym albo wielu aspektach, świadome myśli muszą pozostawać w harmonii z tym, czego oczekujesz od życia. Jeżeli chcesz spotkać bratnią duszę, ale w głębi ducha jesteś nieodparcie przekonany, iż nigdy nikt się Tobą nie zainteresuje, to możesz szukać do woli i głośno wołać o spotkanie przyjaciela, lecz dopóki nie znajdziesz w sobie głębokiej wiary w spełnienie tego pragnienia, nigdy nikogo takiego los nie postawi na Twojej drodze.
Podświadomość reaguje zgodnie z Twoimi przekonaniami, zależna jest od Twojego przeświadczenia oraz głębokiej wiary. Dlatego właśnie same pozytywne myśli nie wywierają żadnego wpływu na nią, a co za tym idzie, na Twoje życie. Dopiero wiara we własne myśli sprawi, że podświadomość przeniesie je na życie. Jeżeli myśli i przekonania prowadzą Cię w przeciwne strony, podświadomość nie zrobi nic , gdyż nie ma żadnej władzy, jeśli podsuwasz jej sprzeczne informacje.
Dlatego najważniejsze , by Twoje codzienne myśli pozostawały w harmonii z przekonaniami i przeświadczeniem. Dopiero ta zgodność da Twojej podświadomości możliwość udowodnienia swojej mocy, wplecenia w Twoje życie najróżniejszych dobrodziejstw, zapewnienia Ci powodzenia w każdej postaci.
Podświadomość pomoże Ci uzyskać jedność myśli i przekonań. Musisz codziennie starać się o pozytywne nastawienie i z całej siły wierzyć w powodzenie swoich zamiarów. Wówczas pragnienie zmieni się w pewność i podświadomość nie będzie otrzymywała sprzecznych sygnałów. Gdy zniknie rozdźwięk pomiędzy Twoimi myślami oraz przekonaniami, podświadomość zacznie wreszcie działać dla Twojego dobra.
Módl się tak często i tak długo, aż harmonia będzie naturalnym stanem Twojego ducha. Zacznij już teraz.

Myślę, więc jestem. A myśli mam pełne radości, spokoju oraz harmonii. Wierzę w to głęboko i moja podświadomość robi co w jej mocy, by na zawsze zapanowała jedność pomiędzy moimi uświadomionymi myślami , przekonaniami i przeświadczeniami. Harmonia ta wypływa z głębi mojego serca, przenika wszystkie moje myśli za sprawą potęgi oraz cudownej inteligencji podświadomości.

Powtarzając tę modlitwę codziennie, szybko odczujesz dobroczynne skutki harmonii w każdej dziedzinie życia. Podświadomość będzie je wyrażała we wszystkich zdarzeniach i sytuacjach.

 

3.WEWNĘTRZNY SPOKÓJ

Niepokój i obawa blokują dobroczynne działanie podświadomości. Ponieważ są to wyjątkowo potężne uczucia, skutecznie zatruwają Twoje myśli.
Gdy czujesz, iż za chwilę opanuje Cię trwoga, zamknij oczy i przypomnij sobie , że nie jesteś sam, że masz swojego przewodnika i nie powinieneś się niczego obawiać, gdyż podświadomość zna odpowiedź na każde pytanie.
A oto modlitwa, która pomoże Ci się opanować w chwili niepokoju i strachu:

Opiekuje się mną Bóg i moja podświadomość. Wiodą mnie przez życie, a wszystko, co się dzieje, prowadzi mnie ku szczęściu i zadowoleniu. Spokój mnie spowija i wypełnia moje wnętrze, wyrażam go za każdą myślą. Zawsze gdy poczuję obawę i strach, myśli natychmiast przywracają mi spokój i równowagę. Trwam w pokoju i zachowuję pogodę ducha, gdyż mam je w głębi serca. Podświadomość i Bóg chronią mnie i o mnie dbają. Nie mam się czego obawiać, ponieważ nigdy nie jestem sam.

Gdy odzyskasz wewnętrzny spokój, negatywne myśli stracą na wyrazistości i przestaną być dla ciebie ciężarem. Wewnętrzny spokój stanie się dla podświadomości paliwem, dzięki któremu zajmie się ona zdarzeniami, warunkami i doświadczeniami twojego życia z większą skutecznością ? nic już nie będzie zakłócało jej funkcjonowania.
4. Zrozumienie

Zwracając się do podświadomości, musisz zawsze dokładnie wiedzieć, o co prosisz oraz dlaczego. Na przykład, jeśli chcesz mieć samochód, koniecznie sprecyzuj , do czego jest Ci potrzebny. Czy to narzędzie pracy? Czy chcesz podróżować? Odwozić dzieci do szkoły ? Jakie emocje łączą się z tym pragnieniem? Jak się poczujesz, gdy już będziesz go miał? Znajomość własnych odczuć jest szalenie istotna dla realizacji planu.
Z drugiej strony, nie trzeba koniecznie znać wszystkich szczegółów przebiegu leczenia, by zasugerować podświadomości uzdrowienie. Chodzi raczej o dokładne uświadomienie sobie, co w sferze emocji oznacza odzyskanie zdrowia, co będziesz czuł, gdy powrócisz do formy. Połączenie uczuć oraz emocji z pragnieniami wystarczy, byś zyskał pewność, że zamierzenia zmienią się w rzeczywistość. Od tej chwili Twoja podświadomość zrobi wszystko, by spełnić Twoje marzenia.

 

W uzyskaniu gruntownej wiedzy o emocjach związanych z pragnieniami pomoże Ci następująca modlitwa:

Dzisiaj szukam zrozumienia. Dziś podążam za prawdą. Poznaję własne uczucia i emocje związane z każdym moim pragnieniem i z każdą odpowiedzią, którą znajdę, aby się w cudowny sposób wypełniły wszystkie moje marzenia.
Przy każdym pragnieniu, przy poszukiwaniu każdego kolejnego rozwiązania, skup się na uczuciach, jakie się pojawiają, gdy twoje życzenie się spełni ? i wtedy sformułuj prośbę. Im lepiej zrozumiesz, jakie emocje wyzwoli ziszczenie marzenia, im przejrzystrze i bardziej namacalne będą związane z tym spełnieniem uczucia, tym szybciej twoja podświadomość upora się z postawionym przed nią zadaniem.
5. Odwaga

Wiele osób nie otrzymuje tego, czego pragnie, ponieważ czuje obawę przed spełnieniem oczekiwań. Realizacja marzenia wiąże się często ze zmianami , a są ludzie, którzy wolą nie otrzymywać od losu nic, niż narażać się na jakikolwiek przeobrażenia.
Jeżeli nie potrafisz czegoś osiągnąć, choć gorąco tego pragniesz, być może dzieje się tak dlatego, że paraliżuje Cię strach przed konsekwencjami. Dlatego musisz poznać emocjonalnie swoje pragnienia i wspierać je pozytywnymi myślami. Im więcej będziesz myślał o własnym dobru, tym mniejszy okaże się strach przed zmianami. Możesz osiągnąć wszystko, zrealizować wszelkie plany i nie masz się czego bać, gdyż nie jesteś sam. Czy wierzysz w moc podświadomości? Jeśli tak, porzuć wszelką obawę, ponieważ jest ona całkiem nieuzasadniona.
We właściwym nastawieniu pomoże Ci częste odmawianie modlitwy. Uciekaj się do niej zwłaszcza w momentach, gdy brak odwagi przeszkadza Ci dążyć do wypełnienia zamierzeń.

Jestem wolny od wszelkiej bojaźni, gdyż wiem, że Ty jesteś ze mną i nigdy mnie nie opuścisz. Nie pozwolę się sparaliżować strachem, nie porzucę marzeń. Podświadomość daje mi odwagę w każdej chwili, gdy jej potrzebuję, by osiągnąć zamierzone cele i być szczęśliwym.
Możesz być pewien, że podświadomość nie odczuwa strachu, który jest powiązany wyłącznie z Twoimi świadomymi reakcjami blokującymi pracę podświadomości. Dlatego codziennie na nowo musisz znajdować w sobie odwagę.
Wypełnij swoją świadomość głębokim pragnieniem zmian, a podświadomość będzie umiała na wiele różnych sposobów przełożyć to nastawienie na podejście do życia.

6. Szczere wybaczenie

Gdy chowamy do kogoś urazę lub mamy żal o jakieś zdarzenie, podświadomość nie może funkcjonować właściwie. Jeśli odczuwasz niechęć, jeśli Twoje serce pustoszy nienawiść, Twoim życiem rządzą negatywne odczucia.
Dopóki źle komuś życzysz, dopóty takie nastawienie będzie się zwracało przeciwko Tobie, ponieważ pragnąc czyjegoś nieszczęścia, nieświadomie ściągasz je na siebie. Nie wolno zapominać, iż podświadomość nie posługuje się własnym sposobem myślenia. Dla nie każda Twoja myśl jest prawdą, którą należy wcielić w życie. Nie ma żadnego rozróżnienia pomiędzy tym, co myślisz o sobie, a tym czego życzysz innemu człowiekowi.
Jeżeli prosisz w modlitwach o uzdrowienie bliskiej Ci osoby, podświadomość uczyni wszystko, by pomóc jej wyzdrowieć, a jednocześnie zrobi wiele dobrego dla ciebie. Jeżeli natomiast jesteś do kogoś źle nastawiony, to podświadomość być może zdoła sprowadzić na tego człowieka niepowodzenie, ale też z całą pewnością unieszczęśliwi Ciebie.
Dlatego musisz nauczyć się szczerze wybaczać. Zapomnij winy osobie, która Cię zraniła. Wymaż z pamięci przykre zdarzenia.
Przedstawiona tutaj modlitwa może Cię poprowadzić ku przebaczeniu, pomóc Ci się pozbyć goryczy z duszy i serca. Powtarzana codziennie powiedzie Cię do szczęścia i spokoju, którego dotąd nie poznałeś.

Wybaczam dobrowolnie, całkowicie i z miłością wszystkim tym, którzy mnie skrzywdzili. Uwalniam ich od winy całym sercem, duszą i umysłem. Wszystko, co się wiąże z tymi przykrymi zdarzeniami, zostało zapomniane i nie jest już częścią mojego życia. Czuję się swobodny i wyciszony. Trwam w błogim spokoju i pragnę, by Ci, którzy mnie skrzywdzili, także odzyskali równowagę i zaznali szczęścia. Za każdym razem, gdy o kimś takim pomyślę, obdarzam go duchową wolnością, życząc mu, by wszystkie wypadki w jego życiu działy się dla jego dobra.

Modlitwę tę należy odmawiać codziennie. Gdy wybaczysz złoczyńcom szczerze, gdy uwolnisz się od negatywnych uczuć, możesz przestać ją odmawiać, ponieważ otrzymane dzięki niej dobrodziejstwa staną się już nieodłączną częścią Ciebie.
Osoba , której przebaczasz, wcale nie musi o tym wiedzieć. Wybaczasz jej dla własnego dobra, po to by się wyswobodzić, uwolnić od niechęci oraz odkryć własną zdolność do szczerego darowania win.
Prawdziwe przebaczenie musi się zacząć od wybaczenia sobie. Jeśli nie dojdziesz do ładu ze sobą samym, nie zdołasz obudzić w sobie szczerych, pozytywnych myśli, a podświadomość nie będzie mogła działać dla Twojego dobra. Wybaczenie sobie bywa niekiedy bardzo trudne. Oto modlitwa, która Ci w tym pomoże :

Wybaczam sobie błędy przeszłości. Wyciągnąłem z nich wnioski, czuję skruchę i na nowo odnalazłem spokój. Nie sposób zmienić przeszłości, ale dzisiaj patrzę na nią inaczej, akceptuję ją z głębi serca, a ponieważ jest częścią mojego życia, niczego jej nie mam za złe. Wszystko, co łączy się z moimi dawnymi błędami, winą, gniewem i złością, należy już do przeszłości. Nikt ani nic nie zakłóci mi spokoju , ponieważ wybaczam sobie szczerze i z własnej woli. Obdarzam siebie szczerą, prawdziwą miłością. Jestem dzieckiem Boga, dzieckiem Ziemi, uzyskałem wybaczenie.
7. Prawdziwość

Każda istota na Ziemi, każde dziecko Boga ma swoją misję do wypełnienia, swoje zadanie do wykonania. Ludzie cierpią, gdy czują się nie na miejscu: jest im źle , jeśli chcieliby robić coś innego, nie lubią swego zajęcia, ale też nie wiedzą , co właściwie jest im pisane.
Jeżeli chcesz znaleźć swoje miejsce, prowadzić życie, do jakiego zostałeś stworzony, poproś o pomoc swoją podświadomość. Jest gdzieś na świecie takie miejsce, gdzie możesz wykorzystać cały swój potencjał, gdzie będziesz absolutnie szczęśliwy.
Zbuduj sobie nowy obraz siebie, przepełniony miłością i wiarą. Módl się o to tak długo, aż staniesz się dla siebie najważniejszy, aż znajdziesz swoje miejsce w życiu.
Proponuję Ci modlitwę, która pomaga odnaleźć właściwe miejsce, gdzie będziesz mógł wreszcie być.

Boska i nieskończona inteligencja mojej podświadomości pokazuje mi życiową drogę, odsłania przede mną moją misję i wskazuje mi prawdziwe miejsce w życiu. Dzięki niej wiem , kim jestem, gdzie się znajduję i dokąd podążam. Nie mam się czego obawiać, ponieważ jestem tym, kim zostałem stworzony i robię to, co do mnie należy.

Odmawiaj tę modlitwę codziennie, jak najczęściej, a przekonasz się że wszelkie zdarzenia, okazje oraz ludzie, których napotkasz na swojej drodze, pomogą ci odnaleźć właściwe miejsce w życiu. Stawia ich przed tobą Twoja podświadomość. I choć możesz niekiedy odnieść przeciwne wrażenie , wszystko zdarza się w najodpowiedniejszym momencie i dla Twojego dobra, po to , by pomóc Ci odnaleźć własną drogę i skierować Cię na niż, byś był absolutnie szczęśliwy.

8.Ufność

Gdy masz ufność, gdy wierzysz w potęgę własnej podświadomości, wszystko jest możliwe. Po to jednak, by jak najskuteczniej wykorzystać siłę tego przekonania, musisz uwierzyć w siebie. Musisz być pewien, iż dysponujesz nieograniczoną mocą, działającą na rzecz Twojego dobra, szczęścia i powodzenia.
Gdy modlisz się, bo chcesz coś otrzymać lub znaleźć odpowiedź , musisz być przekonany, że ta odpowiedź istnieje , ale to nie wszystko. Musisz także mieć niezłomne przeświadczenie, iż wart jesteś poznania tego doskonałego rozwiązania, że ono ci się należy , ponieważ jesteś istotą wyjątkową, a podświadomość dostarcza Ci wyłącznie okazji godnych Ciebie. Nie chodzi o rozwijanie ego do tego stopnia, by uważać siebie za pępek świata, ale o nabranie szacunku dla samego siebie do tego stopnia, by nie wątpić we własne zdolności, a co za tym idzie ? w potęgę swojej podświadomości. I znów modlitwa może się okazać pomocna w dążeniu do celu.

Jestem istotą wyjątkową. Zostałem stworzony jako doskonałość i wszystkie moje wyzwania rzucane światu znajdują perfekcyjne rozwiązania. . Znam swoją wartość i nie będę się zniżał do negatywnych uczuć wobec siebie samego. Wierzę w siebie, idę przez życie z wysoko podniesioną głową o poczuciem swobody. Jestem dzieckiem Boga , wdzięcznym za bogactwo, talenty i zdolności, jakimi zostałem obdarzony. Jestem otoczony miłością i dobrze się ze sobą czuję. Ufam w swoje możliwości, poważam siebie dość, by dać sobie prawo do szczęścia doskonałego przez całe życie. Moja podświadomość zna moją wartość i stale mnie wspiera.
Zaufaj sobie i ludziom, którzy Cię otaczają, a podświadomość wynagrodzi Ci tę wiarę, napełniając twoje życie szczęściem, powodzeniem i spokojem. Jeśli wierzysz w siebie, przeniesiesz tę wiarę na własne życie: podświadomość postawi na Twojej drodze osoby warte obdarzenia zaufaniem, które przyczynią się do Twojego dobra.

9. Miłość

Miłość ma wiele twarzy. Piękna i konstruktywna, odnosząca się do człowieka czy jakiegokolwiek planu, dostarcza podświadomości wszystko, co jej potrzebne, by wywołała manifestację tego uczucia w codziennym życiu.
Jeżeli na przykład rzeczywiście kochasz swoją pracę, to podświadomość zrobi wszystko, byś mógł ją wykonywać w jak najlepszych warunkach i zawsze dla swojego dobra oraz byś dzięki niej osiągał szczęście.
Jeśli pragniesz, by ktoś Cię pokochał, powinieneś za wszelką ceną starać się emanować miłością, czuć ją w sobie, być nią przepełnionym. Musisz się pozbyć wszelkich myśli związanych z nienawiścią i strachem, zastąpić je miłością i dobrą wolą. Tworzysz wokół siebie aurę uczuć, które Cię przepełniają, więc skupiaj w sobie tylko takie emocje, z którymi chcesz się stykać w życiu.
Możliwe , że od dłuższego czasu pragniesz zrealizować jakiś projekt, ale nie potrafisz osiągnąć celu. Pozbądź się uczucia nienawiści, rozgoryczenia lub zawiści wobec tych, którym się udało, bo jeśli będziesz się posiłkował takimi negatywnymi uczuciami, nigdy nie odniesiesz sukcesu. Podświadomość odbierze przesłanie nienawiści, rozgoryczenia czy obojętności i wyniesie je ponad miłość.
Wszystkie odczucia wobec innych ludzi to jednocześnie Twoje uczucia wobec siebie samego. Nie zazdrość innym, nie ignoruj ich osiągnięć. Przeciwnie:
Życz im sukcesów, miłości, powodzenia i wszelkiej pomyślności, a wówczas sam także zbierzesz obfity plon i nareszcie zrealizujesz wszelkie zamierzenia.
Miłość jest najlepszym lekarstwem. Im więcej miłości będziesz dawał, tym więcej jej otrzymasz. Zapewni Ci to podświadomość. Modlitwa o dawanie i otrzymywanie miłości jest doskonałym sposobem na zaprogramowanie podświadomości, by działała dla Twojego dobra.
A oto modlitwa stworzona w tym celu:

Od teraz żyje we mnie miłość. Daje mi ona spokój, pewność siebie i moc spełnienia wszystkich marzeń. Kocham ludzi, życzę im szczęścia i wszelkiej pomyślności. Chcę , by odczuwali moją miłość. Daje mi ona swobodę bycia, możliwość życzenia innym tego, czego życzę sobie. Do wszystkiego, co w życiu osiągnąłem, doszedłem dzięki miłości. Moja podświadomość pomnaża te miłość tak, że wypełnione nią jest całe moje życie.

Podświadomość wyraża wszystko to, co jej podsuniesz.. Zacznij dawać jej miłość, a wówczas miłość zapanuje w twoim życiu.
10. Obfitość

Ludzie na próżno dążą do bogactwa i pomyślności, ponieważ nie umieją pojąć obu tych zjawisk jako rzeczywistości.
Bogactwo materialne i duchowe może się stać częścią Twojej codzienności, jeśli tylko uznasz szczerze, iż pomyślność i fortuna są prawdą, faktem, rzeczywistością.
Masz prawo być bogaty. Nieograniczona moc Twojej podświadomości będzie mnożyła Twoje dobra, jeśli tylko w to uwierzysz i jeśli będziesz o tym codziennie myślał. Musisz zaakceptować fakt, że ta prawda jest nieodłączną częścią Twojego życia.
Natychmiast pozbądź się przekonania, że nie sposób związać końca z końcem, na nic Cię nie stać, nigdy nie znajdziesz zatrudnienia i tak dalej.
Daj swojej podświadomości narzędzia, dzięki którym zawiedzie Cię do bogactwa i wszelkiej pomyślności.
Pamiętaj: jeśli szczerze czegoś życzysz innym, dostaniesz to samo, lecz zwielokrotnione. Dlatego też musisz się pozbyć myśli, że gdy ty się wzbogacisz, inni mają pozostać biedni albo przynajmniej biedniejsi od Ciebie. Jeśli chcesz być bogaty, pomagaj innym osiągnąć bogactwo. Dla Twojej podświadomości taka hojność jest bardzo ważna. Jeśli pragniesz bogactwa i wszelkiej pomyślności dla wszystkich, będziesz zbierał bogate plony takiego nastawienia.
Trzeba jednaj zdawać sobie sprawę, że nie możesz prosić podświadomości o wygraną na loterii czy w kasynie, ponieważ wyłącznie ona sama decyduje o sposobach, jakimi doprowadzi Cię do bogactwa.
Dla niej pieniądze są tylko sposobem, a nie synonimem dostatku i pomyślności. Tym niemniej, jeżeli jej wpoisz jako niepodważalną prawdę koncepcję zamożności i powodzenia, uczyni wszystko, co w jej mocy, byś opływał w dostatki, a co za tym idzie, by nie zabrakło Ci dóbr materialnych, w tym także pieniędzy.
Wiedząc , jakimi ideami masz napełniać podświadomość, zaznasz w życiu wszelkiego dobra i nigdy nie będzie Ci brakowało pieniędzy. Podświadomość będzie bez spoczynku dbała o dostarczenie Ci wszelkich bogactw, ponieważ pragnie spełnić Twoje prośby. Takie to proste.
Gdy potrzebujesz pieniędzy, żeby szybko spłacić dług, zapytaj swoją podświadomość o najlepsze wyjście z tej sytuacji. Jeżeli jesteś głęboko przekonany, iż rada na Twoje kłopoty rzeczywiście istnieje, okaże się ona doskonała i powiedzie Cię ku dobrobytowi. W takim wypadku możesz też skorzystać z następującej modlitwy :

Dług musi zostać spłacony najpóźniej w dniu?..Proszę podświadomość , by mi podsunęła najlepsze rozwiązanie tego problemu, w jak najkrótszym terminie. Wiem, że rozwiązanie istnieje i otrzymam je dzięki najwłaściwszej odpowiedzi.
Podświadomość pomoże Ci dzień za dniem zdobywać coraz to większe bogactwa. Nie możesz jej dyktować , czego dokładnie chcesz, ale możesz sobie życzyć, by sukces i pomyślność stanowiły nieodłączną część życia. Uporczywe trwanie w ubóstwie nie ma w sobie nic szlachetnego, a od mrówczej pracy tylko rośnie garb. Harując w kieracie, nie zdobędziesz fortuny.
Bogactwo musi się stać Twoim serdecznym przyjacielem, źródłem wolności, wszelkich dobrodziejstw, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Tak właśnie, nie inaczej, musisz postrzegać pieniądze, by Twoja podświadomość dążyła do nich w codziennej rzeczywistości.

Świadomość zdrowia daje zdrowie.
Świadomość bogactwa daje bogactwo.
Dr Joseph Murphy
O swoich świadomych myślach i odczuciach decydujesz sam, a podświadomość przenosi je na Zycie. Wyobraź sobie, że pławisz się we wszelkich dobrach , jesteś bogaty, powodzi Ci się świetnie. Zapamiętaj, jak się czujesz. Bo w takich emocjach i wrażeniach znajdziesz klucz, który pozwoli Ci zyskać bogactwo.
Módl się o zamożność i dobrobyt, a rób to w taki sposób, jakby odpowiedź na Twoją prośbę już stanowiła element rzeczywistości. Nie proś o pieniądze po to , by dzięki nim zyskać władzę, by móc patrzeć na innych z góry albo żeby narzucać otoczeniu swoją wole. Powiąż bogactwo ze spokojem, wolnością i szczęściem, a podświadomość spełni Twoje marzenia.
Modlitwa o bogactwo, powodzenie i pomyślność może brzmieć na przykład tak:

Już od teraz wybieram dostatek, bogactwo i pomyślność. Jestem wolny od wszelkich trosk finansowych, nie nęka mnie żaden niedostatek. Mam tyle pieniędzy, ile potrzebuje, by dostać wszystko, czego chcę i pomóc swoim bliskim. Pieniądz krąży w moim życiu, korzystam z niego rozsądnie, myślę konstruktywnie i jestem hojny. Każda inwestycja zwraca mi się wielokrotnie. Wszystkim dookoła życzę bogactwa, zamożności i życia w dobrobycie. Wiem , że podświadomość stale zapewnia mi wszelką pomyślność i za to jestem jej wdzięczny.
Możesz także modlić się o zamożność, prosząc podświadomość o konkretne dobra materialne. W takim wypadku ona sama zdecyduje , kiedy nadejdzie najwłaściwszy moment, by Cię obdarzyć tym bogactwem oraz w jakiej formie je otrzymasz. Jeśli tylko będziesz głęboko wierzył w spełnienie marzeń, na pewno się nie zawiedziesz. Możesz się modlić o szczególne dobra materialne w taki na przykład sposób:

Gdzieś na tej ziemi czeka na mnie wymarzony dom. Widzę go wyraźnie , już w nim zamieszkałem. Jest on dla mnie źródłem radości i dobrego samopoczucia. Drzwi są zawsze szeroko otwarte dla gości. Mieszkanie w nim jest prawdziwą przyjemnością. Gdy do niego wracam, moja dusza zaznaje spokoju, przepełniają mnie dobre myśli. Moja podświadomość wie, gdzie się ten dom znajduje, wie już także, w jaki sposób zostanę jego właścicielem. Podsunie mi najlepsze rozwiązanie w najwłaściwszym momencie. Jestem jej za to wdzięczny, wierzę w jej cudowną inteligencję, która istnieje po to , by mi zapewnić szczęście i powodzenie. Będę miał ten dom, ponieważ go potrzebuję, szczerze pragnę oraz dlatego, że inni także skorzystają na spełnieniu mojego marzenia.

Modląc się , zwracaj uwagę na uczucia, jakie towarzyszą Twoim myślom o posiadaniu konkretnego dobra. Muszą one pozostawać w harmonii z konstruktywnymi myślami i dobroczynnymi przekonaniami.
Możesz prosić podświadomość, o co tylko zechcesz : o plecak, buty, samochód albo nową kanapę- ale zawsze uważaj, o co prosisz, ponieważ jeżeli szczerze uwierzysz w spełnienie marzeń, na pewno się ziszczą. Przecież sam fakt, że w coś głęboko i szczerze uwierzysz, nie oznacza, że się to okaże dla Ciebie najlepsze. A podświadomość tego nie ocenia. Oceny może dokonać tylko świadomość.
Wsparty wiarą, harmonią, wewnętrznym spokojem, zrozumieniem, odwagą, szczerym wybaczeniem, spełnieniem, ufnością, miłością i szczodrością, możesz skutecznie wpływać na swoją podświadomość, by prowadziła Cię do szczęścia i pomagała osiągać sukcesy.
Cuda są na wyciągnięcie ręki, wystarczy o nie poprosić. Trzeba jednak pamiętać, że dla Twojej podświadomości myśli są faktami, a pragnienia rozkazami, więc uważaj, o co prosisz, w co wierzysz i co myślisz, ponieważ z całą pewnością zostaniesz tym obdarowany.

 

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/techniki-programowania-podswiadomosci

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com