«

»

wrz 27

Wiara czyni cuda


Wiara polega na tym, że przyjmujesz za prawdę to,czego nie widzisz, a w nagrodę zobaczysz to, w co wierzyłeś.”Według wiary waszej niechaj wam się stanie.”(Ewangelia Św.Mateusza.9.29)

Wiara to sposób myślenia, postawa duchowa, która wydaje własne owoce. Wiara w sensie biblijnym jest przekonaniem opierającym się na odwiecznie obowiązujących prawach i niezmiennych zasadach. Nasza wiara to połączenie naszego myślenia i odczuwania, jedność naszego umysłu i serca. Ta wiara jest tak wszechogarniająca i niepokonalna, że żadne wydarzenie zewnętrzne nie jest w stanie zachwiać.

W Ewangelii Św.Marka (11.23)znajdujemy wers o potędze wiary:”Zaprawdę powiadam wam:Ktokolwiek by rzekł tej górze:wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.”W tej metamorfozie „góra”to nasz problem,nasze kłopoty, a „morze” to nasza podświadomość. W niej właśnie następuje rozwiązanie naszych problemów i przezwyciężenie trudności. Jeśli w głębi serca, w swojej podświadomości nie wątpimy, nasze świadome myślenie i subiektywne odczuwanie będzie musiało ten fakt zaakceptować.

Te zbawienne prawdy nie mogą być już bardziej przejrzyste. Wskazują na to, że posiadamy w sobie mądrość i siłę, która podnosi nas z ubóstwa i z choroby i dają odpowiedź na nasze modlitwy. Prowadzą nas ku szczęściu i radości, pokojowi wewnętrznemu i harmonijnym stosunkom z otoczeniem, ze wszystkimi ludźmi,z całym światem.

Nasza postawa duchowa i nasze poglądy, składające się na naszą wiarę, decydują o tym, czy będziemy szczęśliwi, czy tez życie stanie się dla nas koszmarem.

W liście do Hebrajczyków(11.1)czytamy:”A wiara jest pewnością tego, czego sie spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.”

Wszyscy wielcy uczeni i mistycy, poeci, artyści i wynalazcy są owładnięci i natchnieni niewyczerpaną wiarą w niewidoczną siłę, która w nich drzemie i inspiruje ich do działania. Uczony wierzy w możliwość urzeczywistnienia swojej „idei”. Idea radia naprawdę istniała-choć niewidoczna w umyśle wynalazcy. Idea samochodu była dla Henry’ego Forda duchową rzeczywistością. Jeśli architekt ma ideę nowej budowli, to w jego umyśle jest ona też czymś rzeczywistym.

Nie możemy przecenić faktu, że nasze pragnienia, wizje i marzenia są duchową rzeczywistością, podobnie jak planowana podróż czy też każde inne przedsięwzięcie, pomysł obrazu w wyobraźni malarza i wszystko, co istnieje realnie, tak jak, na przykład, istnieje w obiektywnej rzeczywistości nasza ręka-ta wiedza umożliwia nam bez lęku, wahań i chaosu-dotarcie do bezpiecznego portu przekonania zakotwiczonego głęboko w podświadomości. Z kolei wszystko to, co dociera do naszej podświadomości, znajduje potem odzwierciedlenie w życiu. W ten sposób nasze wizje ulegają projekcji w przestrzeń i zostają obiektywnie urzeczywistnione.

Wszystko, co dzieje się w naszym świecie-wewnętrznym i zewnętrznym-stanowi manifestację naszej wiary w to, co niewidzialne. Wszechobecność niewidzialnego-Boga-jest dostępna naszym myślom i uczuciom.

Jeśli przepełnieni wiarą w prawdę naszych słów powiemy: „Jesteśmy silni i zdrowi”, będziemy silni i zdrowi. Staniemy się tacy, bo wierzymy, że tacy jesteśmy.Objawiamy w naszym świecie i urzeczywistniamy w naszym życiu to, w co wierzymy. „Bo jak ciało bez ducha jest martwa, tak i wiara bez uczynków jest martwa”(List Św.Jakuba 2.26) Innymi słowy, poznamy dzieło swojej wiary na własnym duchu, ciele i we wszystkich swoich sprawach. Będzie ono widoczne w naszym życiu zawodowym, interesach,w naszej rodzinie i wszystkich naszych przedsięwzięciach, nawet w funkcjach naszego ciała.

Owocami wiary zaś są zdrowie, szczęście,dobra wola,pokój i miłość, bezpieczeństwo i dobrobyt,spokój wewnętrzny, radość i harmonia. Nikt nie morze zobaczyć naszego ducha, naszych uczuć, naszego życia.Tak samo my nie możemy zobaczyć swojej wiary. Możemy jednak znaleźć silny punkt oparcia w tkwiącej w nas niewidzialnej sile-wszechmocnej i wiecznej.

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/wiara-czyni-cuda

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com