«

»

lip 31

Zasady Bogactwa – Jak myślą i pracują ludzie bogaci?

Jak to się dzieje, że inni odnoszą sukcesy na tym samym polu, a inni nadal klepią biedę? Co się stało z „Panem Wielki Potencjał”? Jeśli nie wiedzie Ci się tak, jakbyś sobie życzył, znaczy to tylko tyle, że czegoś nie wiesz. Czy wiesz, że większość ludzi bogatych myśli w bardzo podobny sposób? To nie jest ścisła reguła, ale na ogół zarówno ludzie bogaci, jak i biedni myślą w określony, całkiem inny sposób, a ich różne sposoby myślenia decydują o ich działaniach, a zatem także o ich dokonaniach. Gdybyś myślał tak, jak myślą bogaci, i robił to, co oni robią, czy sądzisz, że mógłbyś stać się bogaty? Mechanizmy działania ludzkiego umysłu, koncentrują się głównie na psychologii pieniędzy i sukcesu.I to jest prawda, że ludzie bogaci faktycznie myślą inaczej niż biedni.To biedne myśli nie pozwalają im się wzbogacić.w tym przypadku pozostaje tylko jedne wyjście, wyjść ze strefy komfortu, trzeba nauczyć się kilku skutecznych technik i strategii takiej przebudowy struktury myślenia, żeby była podobna do tej, jaką posiadają ludzie bogaci.Zacząć trzeba od swojego wewnętrznego nastawienia i kontrolować swoje myśli.Gdy tylko pojawiają się te negatywne i szkodliwe, które są największą przeszkodą na drodze do sukcesu,zastępujemy je pozytywnymi i wzmacniającymi np.zasadami bogactwa.Na podstawie tych zasad bogactwa dowiesz się jak zmienić swoje myślenie,jak myśleć żeby się wzbogacić. Sekret ten jest prosty, dotyczy podstawowych zasad myślenia o pieniądzach i sukcesie.Trzeba połączyć wewnętrzną sferę – myślenie z zewnętrzną sferą konkretnymi strategiami.Największą przeszkodą na drodze do sukcesu nie jest to, ze czegoś nie wiemy, lecz to, że wiemy coś, co po prostu nie jest prawdą.Tutaj nie tyle chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć,ale o to, żeby się czegoś oduczyć. Niezwykle ważne jest, żebyś zrozumiał, jak Twój stary sposób myślenia i działania doprowadził Cię dokładnie tu, gdzie teraz jesteś.Jeśli jesteś bogaty i szczęśliwy, to dobrze. Ale jeśli nie jesteś, zachęcam Cię do pracy nad swoim wnętrzem.Nauka jest prosta. Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom życia, musisz być gotowy na to, żeby porzucić stary sposób myślenia i bycia, i przyjąć nowy.

Prawda jest taka, że Twój charakter, sposób myślenia i Twoje przekonania w największym stopniu decydują o tym, czy odniesiesz sukces. Kluczem do sukcesu jest podniesienie poziomu własnej energii,jeśli Ci się uda, będziesz naturalnie przyciągał ludzi do siebie.

1.ZASADA BOGACTWA:

Twoje dochody mogą urosnąć tylko tyle, ile !

W rzeczywistości większość ludzi nie realizuje w pełni swoich możliwości.Łatwo to wytłumaczyć. Ludzie żyją w nieświadomości. Przesypiają swoje życie. Pracują i myślą w sposób powierzchowny – opierają się tylko na tym, co widzą.Żyją wyłącznie w widzialnym świecie.Morał stąd taki aby uczyć się i rozwijać przez cały czas, jakby od tego zależało całe Twoje życie, bo zależy od Ciebie i od tego ile jesteś wart!!!

2.ZASADA BOGACTWA:

Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie.
Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać.

Nie możemy zmienić owoców, które już wiszą na drzewie. Możemy jednak zmienić przyszłe owoce. Aby to zrobić trzeba zejść pod ziemię i wzmocnić korzenie.Żyjemy w co najmniej czterech różnych sferach naraz. Są to świat fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Większość ludzi nie uświadamia sobie,że sfera fizyczna to jedynie wydruk trzech pozostałych.Rzecz w tym, że prawdziwego problemu nie da się rozwiązać na wydruku, czyli w świecie fizycznym, można zrobić to tylko w programie czyli w świecie umysłowym, emocjonalnym i duchowym.

3.ZASADA BOGACTWA:

Pieniądze są wynikiem, majątek jest wynikiem,
zdrowie jest wynikiem, choroba jest wynikiem,
Twoja waga jest wynikiem.
Żyjemy w świecie przyczyn i skutków.

Brak pieniędzy nigdy nie jest problemem,jest jedynie objawem tego, co się dzieje pod spodem.Brak pieniędzy jest skutkiem,ale co jest przyczyną? Rzecz sprowadza się do tego: jeżeli chcesz zmienić swój świat zewnętrzny,musisz najpierw zmienić wewnętrzny.Zawsze pamiętaj o tym, że Twój świat zewnętrzny jest tylko odbiciem wewnętrznego. Jeśli nie wszystko się układa ” na zewnątrz”,to znaczy, że nie wszystko jest w porządku „wewnątrz”.

4.ZASADA BOGACTWA:

Daj mi pięć minut, a powiem Ci,
jaką będziesz miał finansową przyszłość.

Każdy z nas ma swój indywidualny schemat, który jest głęboko zakorzeniony w podświadomości.Określa on bardziej niż wszystkie inne łącznie, nasz finansowy los. W podobny sposób, Twój schemat finansowy to ustalony kiedyś program czy sposób bycia w relacji do pieniędzy.

5.ZASADA BOGACTWA:

Myśli prowadzą do uczuć.
Uczucia prowadzą do działań.
Działania prowadzą do wyników.

Przedstawię Ci teraz ważną formułę. Opisuje ona, w jaki sposób tworzysz swoją rzeczywistość.Nazywana jest „procesem uzewnętrzniania się” i wygląda tak: M>U>D=W Na Twój schemat finansowy składa się on głównie z informacji czy „programowania”, jakie odebrałeś w przeszłości, zwłaszcza, gdy byłeś dzieckiem.Nauczono Cię, jak myśleć i postępować w kwestiach finansowych. Zostałeś uwarunkowany, co przejawia się w automatycznych reakcjach, które będą decydować o Twoim postępowaniu do końca życia. Chyba, że zainterweniujesz i skorygujesz głęboko zakorzenione myślenie na temat pieniędzy.Twoje myśli pochodzą z zasobów informacji, które zgromadziłeś w archiwum swojego umysłu. Pochodzą z Twojego przeszłego programowania.

6.ZASADA BOGACTWA:
Gdy podświadomość musi wybrać
między głęboko zakorzenionymi emocjami a logiką,
emocje niemal zawsze wygrywają.

Pierwszym elementem zmiany jest świadomość. Nie można niczego zmienić, jeśli się o tym nie wie.
Drugim elementem zmiany jest zrozumienie.Rozumiejąc, skąd bierze się Twój sposób myślenia, będziesz mógł dostrzec,że jego źródło jest poza Tobą.
Trzecim elementem zmiany jest oddzielenie. Gdy uświadomisz sobie, że dany sposób myślenia nie jest utożsamiany z Tobą, możesz oddzielić go od siebie i zdecydować, czy go utrzymać,czy odrzucić- opierając się na tym, kim jesteś dzisiaj i gdzie chciałbyś być jutro. Możesz przyjrzeć się temu sposobowi myślenia i zobaczyć, czym naprawdę jest-zestawem informacji, który został zainstalowany w Twoim umyśle bardzo dawno temu i może nie być już prawdziwy, ani nie mieć dla Ciebie żadnej wartości.
Czwartym elementem jest przeprogramowanie.

7.ZASADA BOGACTWA:
Jeśli Twoja motywacja ,żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces,
wynika z niekorzystnego dla ciebie źródła, takiego jak lęk,
złość czy potrzeba sprawdzenia się,
pieniądze nigdy nie przyniosą Ci szczęścia.

Ponieważ nie możesz rozwiązać żadnego z tych problemów przy pomocy pieniędzy. Pamiętaj, że Twój świat wewnętrzny odzwierciedla Twój świat zewnętrzny.Jeśli uważasz, że nie jesteś wystarczająco dobry, potwierdzisz to przekonanie i stworzysz rzeczywistość, w której takim będziesz. Natomiast jeśli sądzisz, że masz wszystkiego pod dostatkiem, potwierdzisz to przekonanie i będziesz miał wszystko.Ponieważ dostatek stanie się Twoim fundamentem i naturalnym sposobem bycia.Oddzielając motywację do zdobycia pieniędzy od złości, lęku i potrzeby sprawdzenia się możesz zacząć łączyć zarabianie pieniędzy z takimi pojęciami jak cel, dar, radość. W ten sposób nigdy nie będziesz musiał pozbywać się pieniędzy, żeby być szczęśliwym.

8.ZASADA BOGACTWA
Jedynym sposobem na to, żeby trwale zmienić
temperaturę w pokoju, jest przestawienie termostatu.
Podobnie, jedynym sposobem na to, żeby trwale zmienić poziom
Twojego sukcesu finansowego jest przestawienie
Twojego termostatu finansowego, czyli schematu finansowego.

Możesz próbować wszystkich innych sposobów. Powiększyć swoją wiedzę o biznesie, marketingu, sprzedaży, negocjacjach i zarządzaniu. Wszystko to są wspaniałe „narzędzia”. Lecz w ostatecznym rozrachunku, jeśli „skrzynka na narzędzia” nie będzie wystarczająco pojemna i mocna, żeby móc wytworzyć i utrzymać duże ilości pieniędzy, wszystkie narzędzia świata będą dla Ciebie bezużyteczne.

9.ZASADA BOGACTWA:
Świadomość to obserwacja własnych myśli i działań,
która pozwala Ci dokonać prawdziwego wyboru
w obecnej chwili, zamiast działać na podstawie
wcześniejszego programowania.

Pamiętaj, że pierwszym elementem każdej zmiany jest świadomość. Przyglądaj się sobie, stań się świadomy, obserwuj swoje myśli, lęki, przekonania, nawyki, a nawet zaniechania.Weź siebie pod lupę. Studiuj siebie.Będąc świadomymi możemy postępować zgodnie z tym, kim jesteśmy dzisiaj, a nie tym, kim byliśmy wczoraj. W ten sposób mammy szansę działać odpowiednio w różnych sytuacjach, wykorzystując w pełni nasze umiejętności i zdolności, zamiast mechanicznie reagować na zdarzenia, kierując się lekami z przeszłości.Kiedy jesteś świadomy,możesz zobaczyć, czym w istocie jest Twoje programowanie- to po prostu zapis informacji, które przyjąłeś i w które wierzyłeś w przeszłości, gdy byłeś zbyt młody, żeby wiedzieć swoje. Teraz możesz dostrzec, że to programowanie nie jest Tobą, tylko tym kim nauczyłeś się być. Możesz zobaczyć, że nie jesteś „zapisem” ,tylko „zapisującym”. Nie jesteś ” zawartością” szklanki, tylko samą „szklanką”.Każda z myśli, które posiadasz, jest albo inwestycją, albo kosztem. Albo popchnie Cię w stronę szczęścia i sukcesu, albo oddali Cię od niego. Albo Cię wzmocni, albo Cię osłabi. Dlatego musisz mądrze wybierać swoje myśli i przekonania.Powinieneś zdać sobie sprawę z tego, że nie są one utożsamiane z Tobą i nie są wcale do Ciebie przypisane i nie mają większej wagi i znaczenia niż te, które Ty im nadałeś. Nic nie ma znaczenia poza tym, które sami nadajemy.A jeśli chcesz przeżyć natychmiastowe oświecenie, nie wierz w ani jedną ze swoich myśli.

10.ZASADA BOGACTWA:
Możesz zdecydować się myśleć w sposób, który pomoże Ci
osiągnąć szczęście i sukces, zamiast w sposób,
który Cię od szczęścia i sukcesu oddala.

Pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany jest świadomość, a to oznacza, że abyś mógł myśleć tak, jak ludzie bogaci, musisz najpierw wiedzieć jak oni myślą.Ludzie bogaci myślą zupełnie inaczej niż ludzie biedni i z klasy średniej. Myślą inaczej o pieniądzach, bogactwie, o samych sobie, o innych ludziach i o praktycznie każdym aspekcie życia. Nowe myśli umożliwią Ci dokonanie nowych wyborów. Będziesz mógł złapać się na tym, że myślisz jak ludzie biedni lub z klasy średniej i będziesz mógł świadomie zacząć myśleć tak, jak myślą ludzie bogaci.

 

11.ZASADA BOGACTWA:

Pieniądze są szalenie ważne w obszarach,

w których coś dają i szalenie nieważne w obszarach,

w których nie dają niczego.

Spróbuj zapłacić rachunki miłością. I choć miłość kręci tym światem, z pewnością nie da się nią zapłacić za budowę szpitali ani mieszkań.Nie da się też nią nikogo wyżywić. Żaden bogaty człowiek nie uważa, że pieniądze nie są ważne. A jeżeli dalej sądzisz, że pieniądze są nie ważne, to mogę Ci powiedzieć tylko jedno,że jesteś spłukany, i będziesz dopóki nie usuniesz tej szkodliwej myśli ze swego schematu finansowego.

 

12.ZASADA BOGACTWA:

Kiedy narzekasz,

stajesz się prawdziwym 

„magnesem na szajs”.

Czy zauważyłeś, że Ci którzy narzekają mają faktycznie ciężkie życie? Teraz już wiesz, dlaczego tak jest. Od ludzi, którzy narzekają trzymaj się z daleka i wyjaśnij im: „że,to dlatego, że narzekają ich życie jest zafajdane”. Musisz bardzo się pilnować, żeby nie przebywać blisko narzekaczy.Jeśli już musisz, to bądź silny i odporny na to, żeby szajs przeznaczony dla nich  nie przylepił się do Ciebie! Od tej chwili, gdy złapiesz się na tym, że obwiniasz, usprawiedliwiasz lub narzekasz, natychmiast przestań to robić! Przypomnij sobie, że sam tworzysz swoje życie i że przyciągasz do niego albo sukces, albo szajs. Musisz mądrze dobierać swoje myśli i słowa.

 

13.ZASADA BOGACTWA:

Człowiek naprawdę bogaty nigdy nie jest ofiarą!

Co ludzie mają z tego, że są ofiarami? Uwagę innych. W tej czy w niemal innej postaci, jest tym, do czego niemal każdy do niej dąży. A powodem, dla którego ludzie dążą do przyciągnięcia uwagi innych, jest to, że popełnili poważny błąd. Pomyliliśmy uwagę z miłością. Na ogół , gdy ludzie mylą miłość z uwagą, nie ma między nimi miłości w prawdziwie duchowym sensie tego słowa. O ich miłości decyduje głównie EGO, co można wyrazić zdaniem: ” Kocham to, co dla mnie robisz”. Po oddzieleniu uwagi od miłości, uwolnisz się na tyle, że będziesz mógł kochać drugą osobę za to, kim jest, a nie za to, co robi dla Ciebie.

 

14.ZASADA BOGACTWA:

Najważniejszym powodem,

dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą,

jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą?

Bogaci stawiają sprawę jasno- chcą bogactwa. Są niezachwiani w tym pragnieniu. Są absolutnie zdecydowani na to, żeby tworzyć bogactwo. Jeśli tylko jest to legalne, etyczne,moralne zrobią wszystko, by dojść do wielkich pieniędzy. Bogaci nie wysyłają sprzecznych komunikatów do świata. Takie komunikaty wysyłają biedni.

 

15.ZASADA BOGACTWA:

Jeśli zmierzasz do tego, żeby Ci było wygodnie,

prawdopodobnie nigdy nie będziesz bogaty.

Lecz jeśli zmierzasz do tego, żeby być bogatym,

prawdopodobnie będzie Ci w końcu niezwykle wygodnie.

Jeśli chcesz sięgnąć do gwiazd, przynajmniej zobaczysz księżyc. Ludzie biedni nie chcą nawet sięgnąć sufitu w swoim domu, a potem się dziwią dlaczego im się nie udaje. Właśnie się dowiedzieli. Będziesz miał to, czego naprawdę chcesz. Jeśli chcesz być bogaty, musisz sobie postawić cel, żeby być bogatym. Nie chodzi tylko o to, żebyś mógł zapłacić rachunki, ani o to, żeby Ci było wygodnie.

 

16.ZASADA BOGACTWA:

Jeśli nie jesteś całkowicie, totalnie szczery i oddany

tworzeniu bogactwa.Bardzo możliwe, że Ci się nie uda.

Musisz być w głębi ducha przekonany, że możesz stworzyć bogactwo i ze całkowicie na nie zasługujesz. Czy jesteś gotowy pracować 16 godzin na dobę? Bogaci są gotowi.Czy jesteś gotów pracować siedem dni w tygodniu, poświęcając weekendy? Czy jesteś gotów poświęcić spotkania z przyjaciółmi, swoje rozrywki i hobby? Czy jesteś gotów zaryzykować cały swój czas, energię i kapitał początkowy bez gwarancji na zysk? Zanim człowiek się zaangażuje, waha się rozważa możliwość wycofania się.Podstawowa prawda jest taka, że jeżeli człowiek naprawdę się zaangażuje, opatrzność zaczyna mu sprzyjać. Decyzja pociąga za sobą cały szereg zdarzeń, dochodzi do zupełnie nieprzewidzianych wypadków i spotkań. Innymi słowy, świat będzie Ci pomagał, kierował Tobą, wspierał Cię, a nawet robił cuda. Ale najpierw musisz się zaangażować!

 

17.ZASADA BOGACTWA:

Prawo dochodu- Twoje wynagrodzenie będzie wprost proporcjonalne

do wartości, którą wnosisz na rynek.

Kluczowym słowem jest tu wartość. Musisz wiedzieć, że Twoją wartość na rynku określają cztery czynniki:podaż, popyt, jakość i ilość. Najważniejszym czynnikiem jest ilość, ile wartości faktycznie wnosisz na rynek.Innymi słowy : ilu ludziom faktycznie służysz lub na ilu oddziałujesz? Celem naszego życia jest wzniesienie wartości do życia ludzi w naszym pokoleniu i do życia przyszłych pokoleń.Każdy z nas ma jakieś naturalne zdolności, w których jest dobry. Te dary zostały Ci dane z pewnego powodu: żebyś z nich korzystał i dzielił się z innymi. Częścią Twojej misji na ziemi musi być dzielenie się Twoimi darami i wznoszenie wartości do życia jak największej liczby ludzi. Skutkiem ubocznym jest to, że im większej liczbie ludzi pomagasz, tym bogatszy się stajesz- mentalnie, emocjonalnie,duchowo i z pewnością finansowo.

 

18.ZASADA BOGACTWA:

„Błogosław to czego pragniesz” – filozofia Huny

Jeśli widzisz osobę, która ma piękny dom błogosław tę osobę i błogosław ten dom. Jeśli widzisz osobę, która ma piękny samochód, błogosław tę osobę i błogosław ten samochód. Jeśli widzisz osobę, która ma kochającą rodzinę, błogosław tę osobę i błogosław tę rodzinę.

 

19.ZASADA O BOGACTWA:

Liderzy zarabiają więcej

niż ich zwolennicy!

Ludzie bogaci są z reguły liderami, a wszyscy liderzy potrafią różne rzeczy znakomicie promować. Aby zostać liderem, musisz mieć oczywiście swoich zwolenników i stronników, a to oznacza,że musisz umieć przekonywać, inspirować i motywować ludzi, żeby podzielili Twoją wizję. Czy naprawdę jesteś przekonany o swojej wartości? Czy naprawdę jesteś przekonany o wartości swojego produktu lub usługi? Czy naprawdę jesteś przekonany, że to, czym dysponujesz, będzie korzystne dla tych, którym to oferujesz? jeśli jesteś przekonany swojej wartości, jak mógłbyś ukrywać ją przed ludźmi, którzy jej potrzebują?

 

20.ZASADA BOGACTWA:

Tajemnica sukcesu nie polega na tym,

żeby unikać lub pozbywać się problemów;

tajemnica polega na tym, żeby tak urosnąć,

aby się było większym od każdego problemu.

Wyobraź sobie, że jesteś osobą z charakterem na poziomie 2, na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższy poziom, która patrzy na problem z poziomu 5. Czy ten problem wydałby Ci się wtedy duży, czy mały? Gdy patrzysz z poziomu 2 na problem z poziomu 5, wydaje się, że to już duży problem.Teraz wyobraź sobie, że urosłeś i stałeś się osobą na poziomie 8.Czy ten sam problem z poziomu 5 będzie teraz dużym, czy małym problemem?Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ten sam problem jest teraz małym problemem. To nie jest żaden problem, nawet nie rejestrujesz go w głowie jako problem.Nie wywołuje żadnej negatywnej energii.Jest po prostu normalnym zdarzeniem, którym trzeba się zająć.

 

21.ZASADA BOGACTWA:

Jeśli masz w swoim życiu duży problem,

znaczy to tylko tyle, że jesteś małą osobą!

Nigdy nie chodzi o to, jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki Ty jesteś.To może być bolesne, lecz jeśli chcesz przejść na wyższy poziom sukcesu, będziesz musiał uświadomić sobie, co naprawdę dzieje się w Twoim życiu. Twój świat zewnętrzny jest jedynie odbiciem Twojego świata wewnętrznego. Jeśli chcesz dokonać trwałej zmiany przestań koncentrować się na wielkości swoich problemów i zacznij koncentrować się na swojej wielkości!

 

22.ZASADA BOGACTWA:

Jeśli stwierdzisz, że jesteś godny, to będziesz godny.

Jeśli stwierdzisz, że nie jesteś godny, to nie będziesz godny.

Tak czy tak , będziesz żył zgodnie ze swoją opowieścią.

Ty o tym decydujesz i tylko TY,czy będziesz godny czy nie. Ważny jest tylko Twój punkt widzenia.Więc dlaczego ludzie wymyślają sobie opowieść, że nie są godni.  Wynika to z natury ludzkiego umysłu, z tej jego części, która zawsze szuka tego co złe. Czy zauważyłeś,że wiewiórka nie przejmuje się takimi rzeczami?Czy możesz sobie wyobrazić, że wiewiórka powie; ” W tym roku nie zbiorę wielu orzechów na zimę, bo nie jestem godna”? Raczej nie, bo te stworzenia o mniejszej inteligencji nigdy by sobie czegoś takiego nie zrobiły.Jedynie człowiek, najbardziej rozwinięte stworzenie na tej planecie, posiada zdolność do tego, żeby ograniczać się w ten sposób.

 

23.ZASADA BOGACTWA:

„Gdyby trzydziestometrowy dąb miał umysł człowieka,

wyrósłby najwyżej na wysokość trzech metrów!”

Ponieważ znacznie łatwiej jest zmienić swoją opowieść niż swoją wartość, zamiast martwić się o swoją wartość, zmień swoją opowieść. Tak będzie znacznie szybciej i taniej. Po prostu wymyśl nową i znacznie bardziej wzmacniającą opowieść i żyj według niej.

 

24.ZASADA BOGACTWA:

Każdy dawca wymaga odbiorcy,

a każdy odbiorca wymaga dawcy.

Pomyśl o tym! Jak mógłbyś cokolwiek dać, gdyby nie było kogoś, kto by to otrzymał? Obie strony muszą być w doskonałej równowadze, żeby doszło do całej transakcji, pół na pół. A ponieważ dawanie i branie muszą się zawsze równoważyć, mają zatem równe znaczenie. Pamiętaj jeśli nie chcesz przyjąć okradasz tych, którzy chcą Ci dać. Wszystko jest energią i kiedy chcesz dać a nie możesz, energia nie może zostać wyrażona i blokuje się w Tobie. Następnie zablokowana energia zamienia się w negatywne emocje.

 

25.ZASADA BOGACTWA:

Pieniądze sprawią tylko, że będziesz

bardziej tym, kim już jesteś.

Jeśli jesteś skąpy, pieniądze sprawią, że będziesz bardziej skąpy. Jeśli jesteś życzliwy, pieniądze sprawią, że będziesz mógł być bardziej życzliwy. Jeśli jesteś hojny, pieniądze sprawią tylko, że będziesz mógł być bardziej hojny.

 

26.ZASADA BOGACTWA:

Jak robisz jedno, tak robisz wszystko.

Tak jak się zachowujesz się w jednej sferze, tak zwykle zachowujesz się we wszystkich innych. Jeśli masz problem z przyjmowaniem pieniędzy, jest bardzo prawdopodobne, że masz problem z przyjmowaniem wszystkiego innego, co dobre w życiu. Umysł z reguły nie określa dokładnie, w której dziedzinie nie potrafisz przyjmować. Musisz tylko pamiętać aby zawsze mówić „dziękuję”, gdy będziesz przyjmował wszystkie te dobrodziejstwa.

 

27.ZASADA BOGACTWA:

Nie ma nic złego w stałej pensji, jeśli nie ogranicza ona możliwości

zarabiania tyle, ile jesteś wart. Sęk w tym, że zwykle ogranicza.

Ludzie biedni wolą otrzymywać stałą pensję lub wynagrodzenie za godziny pracy. Potrzebują bezpieczeństwa wynikającego z wiedzy, że dokładnie tyle samo pieniędzy dostaną dokładnie w tym samym czasie, miesiąc w miesiąc. Ale nie mają świadomości, że to bezpieczeństwo kosztuje, a kosztem jest majątek.Bogaci wierzą w siebie. Wierzą w swoją wartość i w to, że sobie poradzą. Biedni nie mają takiej wiary. Dlatego potrzebują gwarancji.

 

28.ZASADA BOGACTWA:

Nigdy nie ustalaj górnego pułapu swoich dochodów.

Biedni wymieniają swój czas na pieniądze.Problem z tą strategią jest taki, że zasoby czasu są ograniczone. Jeśli decydujesz się na wynagrodzenie za swój czas, praktycznie niszczysz swoją szansę, żeby zrobić majątek. Lęk przed otrzymaniem wynagrodzenia za wyniki pracy jest często po prostu lękiem przed zerwaniem ze starym programowaniem. Ludzie , którzy utknęli w rutynie stałych zarobków, w większości zostali zaprogramowani, że to jest „normalny” sposób wynagrodzenia za pracę.

 

29.ZASADA BOGACTWA:

Ludzie bogaci sądzą, że ” możesz mieć ciastko i zjeść ciastko”

Ludzie z klasy średniej myślą:

„Ciastko jest za drogie, więc wezmę tylko kawałeczek”.

Ludzie biedni uważają, że nie zasługują na ciastko,

więc zamawiają pączek z dziurką, koncentrują się na dziurce

i dziwią się, że „nic” nie mają.

Myślenie w kategoriach” albo, albo” podcina skrzydła ludziom.Pieniądze się nie zużywają, te same pieniądze mogą być używane na okrągło całymi latami przez wiele tysięcy ludzi.Iw więcej masz pieniędzy, tym więcej możesz ich wprowadzić do obiegu, co oznacza,że inni ludzie będą mieli więcej pieniędzy, które mogą zamienić na większe wartość.

 

30.ZASADA BOGACTWA:

Prawdziwą miarą bogactwa jest majątek netto,

a nie dochód z pracy. 

Majątek netto to finansowa wartość wszystkiego , co masz. Aby określić swój majątek, dodaj wartość wszystkiego, co masz, włączając w to gotówkę, inwestycje, wartość swojego domu jeśli go masz,a następnie odejmij od tego swoje długi. Majątek netto  jest najważniejszą miarą bogactwa, ponieważ jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz zawsze zamienić to, co masz na gotówkę.

 

31.ZASADA BOGACTWA:

„Tam gdzie kieruje się uwaga, płynie energia i poprawiają się wyniki”.

Pamiętaj to, na czym się koncentrujesz, rośnie. Ta zasada dotyczy każdej sfery Twojego życia- to, co obserwujesz rośnie.

 

32.ZASADA BOGACTWA:

Dopóki nie pokażesz, że radzisz sobie z tym, co masz,

nie dostaniesz nic więcej!

To proste – aby zapanować nad pieniędzmi, musisz nimi zarządzać. Najpierw zacznij właściwie zarządzać tymi pieniędzmi, które masz, a potem będziesz miał więcej pieniędzy, którymi będziesz mógł dalej zarządzać.

 

33.ZASADA BOGACTWA:

Nawyk zarządzania pieniędzmi jest ważniejszy niż ilość pieniędzy.

Musisz przyswoić sobie nawyk i umiejętność zarządzania niewielką ilością pieniędzy, zanim będziesz mógł mieć ich więcej. Pamiętaj jesteśmy niewolnikami własnych nawyków i dlatego nawyk zarządzania pieędzmi jest ważniejszy niż ilość pieniędzy.

 

34.ZASADA BOGACTWA:

Albo TY będziesz kontrolować pieniądze,

albo pieniądze będą kontrolować Ciebie.

Pieniądze stanowią istotną część Twojego życia, a kiedy nauczysz się kontrolować swoje finanse, odczujesz gwałtowny skok do przodu we wszystkich sferach życia.

 

35.ZASADA BOGACTWA:

Ludzie bogaci widzą w dolarze ziarno, które można zasiać,

żeby uzyskać sto dolarów więcej, które znowu będzie można zasiać,

żeby uzyskać tysiąc dolarów i więcej.

Ludzie biedni ciężko pracują i wydają wszystkie pieniądze, co sprawia, że zawsze będą musieli ciężko pracować.Ludzie bogaci ciężko pracują, odkładają, a potem inwestują zarobione pieniądze, tak by nigdy więcej nie musieli ciężko pracować.

 

36.ZASADA BOGACTWA:

Działanie jest pomostem między światem wewnętrznym a zewnętrznym.

Wróćmy do naszego procesu uzewnętrzniania. Spójrzmy na myśli i uczucia. Czy są częścią świata wewnętrznego czy zewnętrznego? Wewnętrznego.A teraz spójrzmy na wyniki. Czy są częścią świata wewnętrznego czy zewnętrznego? Zewnętrznego. To oznacza, że działanie jest pomostem miedzy światem wewnętrznym a zewnętrznym.

 

37.ZASADA  BOGACTWA:

Prawdziwy wojownik potrafi „oswoić kobrę lęku”

Lęk zwątpienie i niepokój należą do największych przeszkód, nie tylko na drodze do sukcesu, ale również do szczęścia. Dlatego jedną z największych różnic między ludźmi bogatymi a biednymi jest to, że bogaci są gotowi działać mimo lęku. Natomiast biednych powstrzymuje lęk.

 

38.ZASADA BOGACTWA;

Nie trzeba wcale próbować pozbyć się lęku, aby odnieść sukces.

Ponieważ jesteśmy niewolnikami własnych nawyków, powinniśmy działać pomimo lęku, pomimo wątpliwości, pomimo niepokoju, pomimo niedogodności, pomimo uczucia dyskomfortu, a nawet wtedy gdy nie jesteśmy w nastroju do działania.

 

39.ZASADA BOGACTWA:

Jeśli jesteś gotów robić tylko to, co łatwe, życie będzie trudne.

Ale jeśli jesteś gotów robić to, co trudne, życie będzie łatwe.

Sprawa jest prosta albo jesteś osobą, którą powstrzymać, albo jesteś osobą, której nie da się powstrzymać. Twój wybór.Jeżeli chcesz dojść do majątku lub sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie, musisz być wojownikiem. Musisz być gotów zrobić wszystko, co trzeba. Ludzie bogaci nie opierają swojego działania na tym, co łatwe i wygodne: ten sposób życia jest zarezerwowany dla ludzi biednych i ludzi z klasy średniej.

 

40.ZASADA BOGACTWA:

Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy,

gdy nie masz poczucia komfortu.

Jeśli chcesz przejść na następny poziom w swoim życiu, musisz przebić się przez swoją strefę komfortu i zacząć robić rzeczy, które go nie dają. Ludzie biedni i większość ludzi z klasy średniej nie chce mieć uczucia dyskomfortu. Pamiętaj, że uczucie wygody czy komfortu jest ich głównym priorytetem w życiu. Uczucie komfortu może łączyć się z poczuciem ciepła, upojenia, i bezpieczeństwa, ale nie pozwala Ci się rozwinąć. Żebyś mógł się rozwinąć, musisz poszerzyć swoją strefę komfortu. A naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy znajdujesz się poza swoją strefą komfortu.

 

41.ZASADA BOGACTWA:

Ćwiczenie i zarządzanie własnym umysłem

jest najważniejszą umiejętnością, jaką możesz posiąść,

jeśli chcesz osiągnąć szczęście i sukces.

Jak ćwiczyć swój umysł ? Zacznij od obserwacji. Zauważ, jak Twój umysł systematycznie tworzy myśli, które nie pomagają Ci w osiągnięciu i szczęścia. Kiedy rozpoznasz te osłabiające myśli, możesz zacząć świadomie je zastępować takimi, które Cię wzmacniają. Przyswój sobie ten nowy sposób myślenia i bycia, to nowe nastawienie. Zrozum, że Twoje życie będzie lepsze, jeśli negatywne myśli zastąpisz pozytywnymi.

 

42.ZASADA BOGACTWA:

Możesz mieć rację albo majątek- jedno z dwojga.

Mieć rację to znaczy trzymać się swoich starych sposobów myślenia i bycia. Niestety,te sposoby doprowadziły Cię dokładnie do miejsca, w którym teraz jesteś. Jeśli nadal będziesz robił, to,co robiłeś, nadal będziesz uzyskiwał to, co zawsze uzyskiwałeś. Już znasz sposób myślenia i działania, a co z tym zrobisz to już od Ciebie zależy. Chcę przekazać Ci nowe dane do programu w Twojej głowie, żebyś mógł skorygować jego działanie. Nowe dane umożliwią Ci nowe sposoby myślenia, nowe działania, a zatem nowe dokonania. Dlatego koniecznie musisz nadal uczyć się i rozwijać. Wszystko, co żyje, nieustannie się zmienia.Jeśli roślina nie rośnie to umiera. Podobnie z ludźmi, jeśli nie rośniesz, to umierasz.

 

43.ZASADA BOGACTWA:

„Każdy mistrz był kiedyś do kitu”

Nikt nie rodzi się finansowym geniuszem. Każdy zamożny człowiek nauczył się jak odnieść sukces w grze o pieniądze, i TY też możesz to zrobić. W dochodzeniu do majątku  nie tyle liczy się to, jak dużo pieniędzy musisz zdobyć, ile to, jakim człowiekiem musisz się stać. jaki charakter musisz w sobie wyrobić, żeby się wzbogacić. Najszybszym sposobem na to, żeby się wzbogacić i utrzymać majątek jest praca nad rozwojem siebie.

 

44. ZASADA BOGACTWA:

Żeby najlepiej zarabiać, musisz być najlepszy.

Ludzie z klasy średniej są przeciętni w swojej dziedzinie, a ludzie biedni są słabi w swojej dziedzinie.Jeśli chodzi o naukę., warto zauważyć, że ludzie bogaci nie tylko nadal się uczą, ale robią wszystko, żeby uczyć się wyłącznie od tych, którzy osiągnęli już to, co oni chcą osiągnąć. Im więcej się nauczysz , tym więcej będziesz zarabiał.

 

Co powinieneś teraz zrobić? Od czego zacząć? Mam nadzieję, że z przyjemnością ten wpis, ale co najważniejsze mam nadzieję, że skorzystasz z przedstawionych tu zasad, żeby zdecydowanie podnieść jakość swojego życia. Z doświadczenia wynika, że samo czytanie niewiele zmieni. Czytanie to początek, ale jeśli chcesz odnieść sukces w realnym świeci, musisz podjąć jakieś działanie. Mam nadzieję, że to czytałeś, że zrozumieniem i wiesz o czym piszę.

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/zasady-bogactwa-sekrety-ludzi-odnoszacych-sukcesy

2 pings

  1. Co nowego w blogosferze? Cz.2 | AlterBusiness

    […] O zasadach, które pomagają stać się bogatym, dokładnie i wyczerpując temat pisze Justyna Ołowniuk (justynaolowniuk.pl) w artykule „Zasady bogactwa – jak myślą i pracują ludzie bogaci?” Zadaniem autorki sekret sukcesu nie polega na tym, aby się czegoś nowego nauczyć, ale na tym, by porzucić utrwalone już nawyki. „Niezwykle ważne jest, żebyś zrozumiał, jak Twój stary sposób myślenia i działania doprowadził Cię dokładnie tu, gdzie teraz jesteś. Jeśli jesteś bogaty i szczęśliwy, to dobrze. Ale jeśli nie jesteś, zachęcam Cię do pracy nad swoim wnętrzem. Nauka jest prosta. Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom życia, musisz być gotowy na to, żeby porzucić stary sposób myślenia i bycia, i przyjąć nowy”. Jak tego dokonać? Na pewno pomogą 44 zasady bogactwa, opisane w artykule. Jedna z nich brzmi: Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać. Oznacza to, że aby rozwiązać problem, trzeba poznać jego przyczyny, które zwykle tkwią nie tylko w naszej sferze fizycznej, ale także umysłowej, duchowej i emocjonalnej. Pozostałe zasady i ich wytłumaczenie znajdziecie tutaj: http://justynaolowniuk.pl/zasady-bogactwa-sekrety-ludzi-odnoszacych-sukcesy.  […]

  2. Co nowego w blogosferze? Cz.2 - MLM Ranking

    […] O zasadach, które pomagają stać się bogatym, dokładnie i wyczerpując temat pisze Justyna Ołowniuk (justynaolowniuk.pl) w artykule „Zasady bogactwa – jak myślą i pracują ludzie bogaci?” Zadaniem autorki sekret sukcesu nie polega na tym, aby się czegoś nowego nauczyć, ale na tym, by porzucić utrwalone już nawyki. „Niezwykle ważne jest, żebyś zrozumiał, jak Twój stary sposób myślenia i działania doprowadził Cię dokładnie tu, gdzie teraz jesteś. Jeśli jesteś bogaty i szczęśliwy, to dobrze. Ale jeśli nie jesteś, zachęcam Cię do pracy nad swoim wnętrzem. Nauka jest prosta. Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom życia, musisz być gotowy na to, żeby porzucić stary sposób myślenia i bycia, i przyjąć nowy”. Jak tego dokonać? Na pewno pomogą 44 zasady bogactwa, opisane w artykule. Jedna z nich brzmi: Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać. Oznacza to, że aby rozwiązać problem, trzeba poznać jego przyczyny, które zwykle tkwią nie tylko w naszej sferze fizycznej, ale także umysłowej, duchowej i emocjonalnej. Pozostałe zasady i ich wytłumaczenie znajdziecie tutaj: http://justynaolowniuk.pl/zasady-bogactwa-sekrety-ludzi-odnoszacych-sukcesy.  […]

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com