«

»

cze 29

Zastosowanie NLP w biznesie

Zastosowania NLP są niezwykle liczne, a ich liczba zwiększa się z dnia na dzień. W tym właśnie moim zdaniem, kryje się urok NLP: jest to dziedzina rozwijająca się, która stale otwiera nowe drzwi prowadzące do dalszej nauki.

Niektóre z najpowszechniejszych zastosowań NLP w biznesie mają za zadanie:

-nauczenie przywódcy, jak tworzyć i rozwijać związki w ramach kontaktów nowych i już istniejących w taki sposób, aby mógł, zrozumieć i uszanować punkt widzenia innych, zwiększyć wzajemne zrozumienie między pracownikami, dzięki temu, poprawić skuteczność działania przedsiębiorstwa

-rozwinięcie w liderze umiejętności zarządzania samym sobą, która pozwoli mu, nie stracić gruntu pod nogami, gdy wszystko wokół wiruje

-nauczenie, rozpoznawania wrodzonych zdolności własnych i zdolności innych osób wraz z możliwością selekcji tych umiejętności, które są wymagane do osiągnięcia pożądanych rezultatów

-nauczenie się, utrwalania zmian

-umożliwienie odkrycia przywódcy rzeczywistych pragnień i wypracowania porozumienia z samym sobą zapewniającego ich realizację

-wykształcenie umiejętności mentoringu tak, aby osoby podlegające były w stanie, dzięki swym zdolnościom modelowania, korzystać w jak największym stopniu z opieki swych mentorów

-rozwinięcie umiejętności coachingu niezbędnych liderowi do rzetelnej oceny działalności pracowników w sposób umożliwiający naukę zarówno jemu , jak i poszczególnym pracownikom oraz przedsiębiorstwu jako całości

-spotęgowanie w liderze, zdolności inspirowania i motywowania ludzi dookoła niego, a zachowaniem wyczucia kierunku i takiej umiejętności komunikowania się, któremu inni będą się podporządkowywać

-rozwinięcie umiejętności konsultacyjnych niezbędnych przy wprowadzaniu zmian

-promowanie zwiększonej odpowiedzialności, aby lider i inni mogli korzystać z własnych doświadczeń i brać aktywny udział w życiu zawodowym i prywatnym
NLP działa na podstawowej zasadzie, że chociaż nie można zmienić świata, to można zmienić sposób swojego myślenia o nim.

Permalink do tego artykułu: http://justynaolowniuk.pl/zastosowanie-nlp-w-biznesie

Dodaj komentarz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com