Psychologia

Czy wszystkie emocje są pozytywne

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby myśleć o emocjach dwubiegunowo, jako o pozytywnych albo negatywnych. Tak naprawdę wszystkie emocje mają cel pozytywny i służą pewnym fizycznym i społecznym funkcjom.

Fizyczne bezpieczeństwo jako wartość emocji: po pierwsze, emocje chronią cię i pomagają zachować bezpieczeństwo. Umożliwiają Ci szybkie reagowanie w sytuacjach, gdy racjonalne myślenie jest zbyt wolne. W zagrożeniu musisz zareagować błyskawicznie, a emocje takie jak strach i zaskoczenie umożliwiają taką reakcję.

Społeczna wartość emocji: dzięki emocjom społecznym, takim jak zaufanie, wdzięczność i miłość, możesz czuć się emocjonalnie związany z innymi. Możesz czuć, że jesteś akceptowany, ceniony, potrzebny, być podmiotem czyjejś troski i mieć poczucie przynależności. Możesz czuć się rozumiany, szanowany, wspierany i gdy zajdzie taka potrzeba, czuć, że Ci wybaczono.

Emocje, takie jak poczucie winy, wstyd, zakłopotanie i duma, pomagają zdać sobie sprawę z tego, jak zachowujemy się wobec innych czy też jakie relacje z nimi budujemy. Pomagają te zachowania zmodyfikować. Zaufanie, na przykład, pozwala dzielić się i współpracować z innymi. Z kolei poczucie winy skłania nas do tego, by naprawić  szkody wyrządzone swoim działaniem lub jego zaniechaniem.

http://justynaolowniuk.pl/psychologia/czy-umiesz-rozpoznac-swoje-uczucia/

Emocje, poza tym, że mają wartość społeczną i ochronną, służą naszym twórczym potrzebom. Mogą poszerzyć lub zawęzić obszar doświadczenia, pozwolić na skupienie i zapewnić różnorodność.

Pomiędzy emocjonalnym doświadczeniem a kreatywnością istnieje bliski związek. Sztuka, muzyka i literatura mają zdolność wywoływania emocji i tworzenia emocjonalnego związku z odbiorcą: widzem, słuchaczem czy czytelnikiem.

Pomyśl choćby o tym, w jaki sposób muzyka stosowana jest w filmach dla stworzenia nastroju, wywołania uczuć radości i triumfu, smutku i leku.http://justynaolowniuk.pl/psychologia/priorytety-spokojnego-umyslu/

Często trudno w pełni uświadomić sobie sens pewnych emocji, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni traktować je jako negatywne. Dotyczy to emocji takich jak bycie pominiętym, zlekceważonym czy odprawionym z kwitkiem itd. Ale kiedy lepiej się rozumie się emocje-to, czym są, dlaczego je odczuwamy i skąd pochodzą- łatwiej jest radzić sobie z nimi w sposób świadomy. Pozwolić, by dostarczały nam informacji.

Jestem osobą ambitną, otwartą na ludzi i ciekawą świata. Interesuje się psychologią, technikami pracy z podświadomością i marketingiem internetowym. Wytrwale dążę do celów. W wolnym czasie czytam książki i zdobywam wiedzę o marketingu internetowym i rozwoju osobistym . A moją pasją jest kształcenie i inspirowanie ludzi, tak żeby zaczęli kierować swoim życiem z pozycji , które cechuje odwaga, zdecydowanie i radość, a nie lęk, potrzeby i poczucia obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *